IT-alan merkittävimmät trendit vuonna 2013

IT trendit

Saamme jatkuvasti lukea erilaisista IT-alaan vaikuttavista trendeistä sekä teknologioista. Näkemykseni mukaan vuonna 2013 tulee ylimmäksi nousemaan kolme IT-alaan vaikuttavaa trendiä:

Visma.net 2013Pilvi

Pilvi on vääjäämättä IT-alan merkittävin muutosvoima. Pilvi on jo edennyt pitkin askelin kuluttajamarkkinoilla ja on nyt valtaamassa myös asiantuntijamarkkinoita. Laajemmalla tasolla uskon pilvellä olevan saman merkityksen kuin siirtymisessä keskustietokoneista PC:eihin ja internetin käytön räjähdysmäisessä laajentumisessa. Edut ovat selkeitä: aikaa vieviä asennuksia tai ohjelmisto- ja laitteistopäivityksiä ei enää tarvita, hinnoittelumallit ovat joustavampia, käyttöomaisuusinvestoinnit vähenevät, käytettävyys kaikilla laitteilla koska tahansa, korkeampi käytettävyys ja siirtyminen pois perinteisestä tuotekeskeisestä tarjonnasta kokonaisvaltaiseen asiakaspalvelukeskeiseen tarjontaan. Pilven uskotaan yleisesti ottaen kasvavan valtavasti tulevina vuosina.  Uskomme myös, että aina vain kasvava määrä yritysratkaisuja tullaan tarjoamaan pilvipohjaisilla alustoilla, kuten Visma.net, joka auttaa yrityksiä parantamaan ja optimoimaan toimintaansa. Jokaisen uuden teknologian kohdalla kestää jonkin aikaa, ennen kuin johtavat tuotteet alkavat erottua, ja tämä pätee myös pilveen. Ei kestä kauaa, kun näemme parempia ja uusia standardeja sekä ratkaisuja lainsäädännöllisiin ja tietoturvakysymyksiin, jotka ovat tällä hetkellä pinnalla. Klikkaa linkkiä ja lue lisätietoa Visma.netistä!

LiikkuvatyöLiikkuvuus

Liikkuvan työn ratkaisut ovat jo uudistaneet liiketoimintaprosesseja ja sama suuntaus jatkuu vahvana. Viime vuonna älypuhelinten myynti ohitti PC:eiden myynnin. Vuoteen 2016 mennessä tablettien myynnin odotetaan olevan suurempaa kuin PC:eiden. Yhdessä omien laitteiden käytön kanssa se tarkoittaa, että yritysprosesseja suoritetaan enenevässä määrin matkaviestimillä. Emme ole enää sidottuja yrityksen sisäverkkoon ja monimutkaisiin, vain Windows-alustoilla toimiviin sovelluksiin. Kun nopeat internet-yhteydet ovat käytettävissä yhä useammissa paikoissa, jopa lentokoneissa, ja 4G- ja 5G-verkot laajenevat, voimme tehdä työtä käytännöllisesti katsoen missä tahansa. Yhä useammat yrityskriittiset sovellukset ja palvelut, jotka pyörivät matkaviestimillä, tekevät liikkuvuudesta tuottavuuden kasvun avaintekijän. Liikkuvuusstrategia on siksi useimpien yritysten avainelementti.

SosiaalisuusSosiaalisuus

Sosiaalinen media voidaan määritellä useista eri näkökulmista. Konseptin käyttöönotto asiantuntijayrityksiin on seuraava suuri askel. Tässä mielessä en ajattele vain “tykkäyksiä” ja “kavereita”, vaan uusien tapojen hyödyntämistä asiakkaiden ja toimittajien välisessä vuorovaikutuksessa. Innovaation tuomat kilpailuedut eivät tule vain yritysten sisältä, vaan ekosysteemeistä, johon kuuluvat asiakkaat, partnerit, akateemiset instituutiot ja valtiolliset organisaatiot. Sosiaalinen media sallii paitsi tiedon jakamisen ja verkostoitumisen, myös älyllisen kapasiteetin ja luovuuden jakamisen. Kaikkien nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden voiman hyödyntäminen voi tarjota arvokkaita innovaatioita. Joukkoistaminen, rekrytointi, asiakaspalaute, verkostoituminen, markkinointi, koerakentaminen, yhteistyö ja mahdollisesti myynti ovat avainalueita, joilla sosiaalinen media voi auttaa parantamaan suorituskykyä. Onnistuminen edellyttää muutakin kuin yrityksen Facebook-tilin avaamista, sillä sosiaalisuuden täytyy olla erottamaton osa liiketoimintastrategiaa sitä tukevassa arvoketjussa. Nämä kolme teknistä trendiä, pilvi, liikkuvuus ja sosiaalisuus, ovat niitä, joita jokaisen yrityksen täytyy tavoitella, oli kyseessä sitten IT-toimittaja tai asiakas. Ja ne kaikki ovat jo täällä.

Nils Vold Profile Picture

 

 

Nils Vold

Director Cloud
Visma Public & Large Accounts

 

0