Siirry sisältötekstiin

Integraatiot yritystoiminnan tehostamisessa

Nykyään yhä useampi yritys käyttää erilaisia liiketoiminnan järjestelmiä pilvipalveluina. Niiden integrointi toisiinsa onnistuu avoimia rajapintoja hyödyntämällä, jolloin kunkin yrityksen tarpeisiin voidaan rakentaa sopiva kokonaisuus ja näkyvyys yrityksen tilaan paranee.

Liiketoimintajärjestelmien automaatiosta ja integraatioista puhutaan paljon ja niiden avulla organisaatiot voivat saavuttaa merkittäviä hyötyjä. Toistuvien tehtävien automatisointi ei pelkästään säästä aikaa, vaan se vapauttaa resursseja käytettäväksi muihin, tuottaviin tehtäviin.

Integraatiopalvelut vs. integraatioprojektit

Nykypäivänä integraatiot ovat tarjolla myös pk-yrityksille, joiden resurssit eivät aiemmin olisi riittäneet vaativien integraatioprojektien toteutuksiin. Suuremmat organisaatiot ovat päässeet hyötymään automaatioiden eduista jo pitkän aikaa, mutta nykyisin markkinoilla olevat integraatiopalvelut ovat tuoneet integraatioiden toteutusten kustannukset ja niiden vaatiman ajan tarpeeksi alas, jotta myös pienet ja keskisuuret yritykset voivat alkaa hyödyntää automaatiota.

Integraatiopalvelut sopivat erityisesti tilanteisiin, joissa yrityksen prosessit ovat selkeitä ja käytössä olevia ohjelmistoja ei ole räätälöity kovin paljoa. Integraatiopalvelut käyttävät kertaalleen ohjelmoituja yhteyksiä uudestaan ja uudestaan. Projektit puolestaan sopivat hyvin tilanteisiin, joissa yrityksen käyttämät ohjelmistot ovat pitkälle räätälöityä. Nämä projektit vaativat asiakaskohtaista ohjelmointityötä ja voivat olla kustannuksiltaan suuremmat. Tietyissä tilanteissa projektit ovat kuitenkin ainoa tapa saada ohjelmistot ”juttelemaan” keskenään.

Integraatioiden käyttöönotto

Hoidettiinpa integraatio sitten palveluna tai projektina, noudattavat ne pohjimmiltaan samaa kaavaa. Tarvekartoitus, määrittely, ohjelmointi/käyttöönotto ja ylläpito. Integraatiopalvelu tarjoaa valmiita toimintamalleja ja käyttötapauksia, ja on siten otettavissa projektia nopeammin käyttöön. Integraatiopalvelun räätälöinti voi kuitenkin vaatia ylimääräistä ohjelmointityötä integraatioprojektien tapaan.

Riippuen projektitoimittajan kanssa sovittavasta mallista, ylläpito- ja muutostyöt aiheuttavat integraation elinkaaren aikana juoksevia kustannuksia. Integraatiopalvelussa on puolestaan ennalta sovittu kuukausimaksu, joka sisältää palvelun ylläpidon ja integraatioista huolehtimisen esimerkiksi ohjelmistojen rajapintojen päivittyessä.

Mitkä integraatiot tarjoavat parhaimman ROI:n?

Lähtökohtaisesti parhaita automaation kohteita ovat toiminnot, jotka vaativat runsaasti käsityövaiheita. Näitä löytyy useasti tilausten- ja laskujenkäsittelystä, samoin kuin varastosaldoihin ja tuotteisiin liittyvistä prosesseista. Esimerkiksi verkkokauppaa käyvien yritysten kannattaa monesti automatisoida ensimmäisenä juuri tilausten/laskutietojen vienti verkkokaupasta toiminnanohjausjärjestelmään tai taloushallintoon. Samoin varastosaldojen automaattinen vienti verkkokauppaan auttaa yritystä myymään juuri niitä tuotteita, joita yritys pystyy myös suoraan toimittamaan.

Lue lisää erilaisista käyttötapauksista ”ERP ja myynninprosessit”-oppaasta.

Suosituimmat