Visma Blog Finland

Insinööritoimisto Geocom lähettää kaikki laskunsa verkkopankin kautta

Geocomissa kuukauden laskut tehdään nykyään 2-3 tunnissa, ennen 2-3 päivässä.

Insinööritoimisto Geocom Oy on geotekniseen suunnitteluun, pohjatutkimuksiin ja mittaus- ja kartoitustöihin erikoistunut lappeenrantalainen insinööritoimisto. Vuosittain yli sata toimeksiantoa hoitavalla itsenäisellä konsulttitoimistolla on projekteja Suomessa ja lähialueilla. Suurimpia asiakkaita ovat Lappeenrannan kaupunki, lähikunnat ja Etelä-Karjalan teollisuuslaitokset.

Mittaustöitä ympäri maakuntaa

– Uusin laaja projekti on syyskuussa 2008 aloitettu Rauhan golfkentän rakennustöiden valvonta- ja mittaustehtävät, kertoo toimitusjohtaja Juhani Sirén. – Golfkentistä on kokemusta vanhastaan, sillä vuonna 2002 meidät valittiin Tuosan golfkentän valvontatehtäviin. Viime vuosina olemme olleet mukana mm. Kaukaan Voiman rakenteilla olevan voimalaitoksen rakennus- ja asennusmittauksissa, Valtatie 6:n suunnittelun mittaustöissä ja Etelä-Karjalan Jätehuollon alueen rakennustöiden mittaus- ja valvontatehtävissä.

– Teemme mm. maaperätutkimuksia, kartoituksia, vaaituksia, pohjarakenne- ja geoteknistä suunnittelua. Tyypilliseen projektiin kuuluu yleensä mittauksia ja pohjatutkimuksia. Näitä käytetään hyväksi suunnittelutyössä, kun laaditaan suunnitelmat ja urakka-asiakirjat. Rakentamisen aikaan meille kuuluu yleensä valvonta- ja laadunvalvontatyöt. Kohteen valmistuttua tehdään vielä arkistointia varten ”as built” -kuvat.

Järjestelmää vaihdettiin lennosta

Severa PSA otettiin yrityksessä käyttöön alkukesällä 2008. Sirén kertoo, että ohjelma on tehostanut erityisesti laskutukseen käytettävää aikaa.

– Ennen Severa PSA:n käyttöönottoa käytimme tuntiseurantaan Smok-järjestelmää mikä olikin siihen tehtävään pienyritykselle riittävä. Laskutus tehtiin Passeli-ohjelmalla. Aikaa näihin töihin kului kuukausittain 2-3 päivää ennen kuin laskut saatiin valmiiksi ja postiin.

– Severa PSA:han siirtyminen tunti- ja kulukirjaamisen osalta kävi yllättävän helposti. Laskujen tekokin menee jo rutiinilla. Järjestelmällä seuraamme toteutuneiden projektien kustannuksia ja kulurakenteita uusien kohteiden tarjouslaskennan tueksi.

Alle 10 henkeä työllistävä Geocom on modernisoinut laskutuksensa sähköiseen kuosiin tehokkaammin kuin monet isot toimijat:

– Meillä on verkkopankkisopimus Nordean kanssa minne lähetämme kaikki laskumme Severa PSA:n avulla. Pankki erittelee sähköiset ja paperilaskut ja toimittaa ne edelleen sähköisesti niille joilla on sähköinen laskutus mahdollista. Ne laskut, joita ei pankki voinut välittää sähköisesti, tulostetaan pankissa ja lähetetään edelleen kirjeessä. Muutaman kuukauden kokemuksella laskujen teko, tarkistus ja sähköinen postitus vie aikaa vain pari tuntia.

Pankit tarjoavat laskujen välityspalvelua

Nordea-pankin maksuliikeasiantuntija Satu Rauta ja yrityksen pankkineuvoja Pipsa Kolehmainen kertovat, että kyseessä on E-lasku eräsiirtoon -niminen palvelupaketti.

– Tarjoamme laskujen välityspalvelua yrityksille, siten että palvelu voi – asiakkaan niin halutessa – sisältää myös laskujen tulostuksen ja postituksen perinteisenä kirjeenä Nordean kautta. Kappalehinta per lasku on 92 senttiä, ja siihen kuuluvat myös kirjekuori, postimaksu ja alv. Palvelussamme esimerkiksi Geocomin laskut käsitellään siten, että ohjelmamme tunnistaa yrityksen lähettämästä laskuaineistosta, meneekö lasku verkkolaskuna asiakkaalle vai paperipostitukseen. Mikäli osoitekentässä on verkkolaskuosoite, ohjataan lasku asiakkaan verkkopankkiin. Mikäli kenttään on merkitty ”tulostus” tai ”print”, ohjataan lasku tulostuspalveluun ja sieltä lähtee paperipostitus laskunsaajalle. Palvelun tarkoitus on vapauttaa yrittäjän työpanos omaan varsinaiseen työhön.

Insinööritoimisto Geocomin kotisivut: www.geocom.fi

Teksti: Salla Brunou

Kuvat: Henri Ågrén, Tuomas Vitikainen ja Insinööritoimisto Geocom

0