Siirry sisältötekstiin

Innostuksesta onnistumiseen – hyödyntääkö yrityksenne jo tärkeimmän voimavaransa?

Tutkimusten mukaan myönteinen ilmapiiri selittää jopa 20-30 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Yrityksen arvot sekä johdon tapa toimia luovat perustan sille, miten yritys hyödyntää tärkeimmän voimavaransa – eli työntekijät.

Taas eletään sitä aikaa, kun monessa yrityksessä tulevan vuoden suunnittelu on jo loppusuoralla tai vähintään hyvässä vauhdissa. Samaan aikaan ynnäillään, miten nykyinen vuosi tulee päättymään.

Jokainen tunnistaa varmasti erittäin hyvin ne kuluvan vuoden onnistumiset, joiden pelkkä ajatteleminen saa leveän hymyn kasvoille ja innostuneisuuden tunteen pintaan! Usein näitä kohokohtia yhdistää yhteinen matka kollegoiden kanssa. Tiivis yhteistyö, intohimo samaa asiaa kohtaan sekä yhdessä onnistuminen.

Innostus tarttuu, kun työyhteisön tunnetila on oikea!

Tutkimusten mukaan myönteinen ilmapiiri selittää jopa 20-30 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Kuulostaa hurjalta, eikö? Todistettavasti työssä viihtyvä ihminen on onnellinen. Hän on terveempi, sitoutuneempi, tuottavampi ja tarjoaa parempia asiakaskokemuksia.

Jotta yhtälö ei olisi aivan liian yksinkertainen, niin työyhteisö ei ole ainoastaan työntekijöidensä summa. Työyhteisöllä on tunnetila, joka joko kannustaa tai lannistaa. Harva jaksaa yksinään ideoida ja innovoida, jos palaute on aina hapanta tai jos kaikessa piilee vaara. Näin on aina ennenkin tehty -asenne tappaa hitaasti mutta varmasti kaikkien innostuksen.

Miten luodaan myönteinen ilmapiiri?

Yrityksen arvot sekä johdon tapa toimia luovat perustan sille, miten yritys hyödyntää tärkeimmän voimavaransa – eli työntekijät. Jos yritys kannustaa työntekijöitään rohkeasti kokeilemaan uutta, sallii virheet ja luottaa, niin loppu on enää tekemistä vaille valmis.

Jokainen työntekijä voi omalla asenteellaan ja käytöksellään vaikuttaa siihen, onko ilmapiiri kannustava vai lannistava. Innostus jokapäiväisessä  arjessa on loppupeleissä pienten asioiden summa. Parhaimmillaan innostus leviää kulovalkean lailla koko yritykseen ja saa mahdottomaltakin tuntuvat asiat onnistumaan. Kannustankin kaikkia rohkeasti innostumaan!

5 vinkkiä, joiden avulla luot innostuvan ilmapiirin

Uskalla innostua: Älä lannistu, vaikka muut eivät aina innostuisi juuri sinun ajatuksistasi

Löydä oikeat ihmiset: Ympäröi itsesi ihmisillä, joihin innostus tarttuu helposti

Tarkista oma asenteesi: Miten itse suhtaudut muiden innostusta kohtaan? Jos olet tottunut vastaamaan aina ”ei” kaikkeen,  niin kokeile vaihtoehtoisesti  ”No miks ei?”.

Kehittäkää toimintaa: Sopikaa uusia, eteenpäin vieviä toimintatapoja ja pelisääntöjä. Hankalatkin asiat voidaan hoitaa paremmin kannustavassa ilmapiirissä

Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä….

Muistakaa hehkuttaa!: Kehukaa toisianne ja juhlikaa onnistumisia yhdessä

Suosituimmat