Siirry sisältötekstiin

5 tapaa, joilla eTaika tukee HR-strategian toteuttamista

Jokaisella organisaatiolla pitäisi olla HR-strategia, joka on linjassa yrityksen yleisen toimintastrategian kanssa. Keskeistä HR-strategiassa on osaamisen kasvu ja sen hallittu ylläpitäminen. Mutta miten organisaatiossa voidaan varmistua, ettei strategia ole vain suuria ajatuksia ja lupauksia, vaan toimii myös käytännössä?

HR-strategia käytäntöön

Kirjoitus on julkaistu 17.2.2020. Se julkaistaan uudestaan Visman sivuilla eTaikan siirryttyä osaksi Visma Publicia vuonna 2021.

1. Organisaation osaaminen läpinäkyväksi

eTaikan palveluratkaisu on kehitetty tukemaan HR-strategian edistämistä ja läpinäkyvyyden lisäämistä. Kaikki koulutuksiin ja osaamiseen liittyvät tiedot löytyvät samasta paikasta, jolloin niitä voidaan hallita kokonaisuutena. Järjestelmä näyttää kokonaiskuvan siitä, missä ollaan ja minne pitäisi päästä. Koulutukset ja osaaminen eivät näy vain päätöksentekijöille vaan myös työntekijöille itselleen.

Aiemmin kaikki tieto on ollut paikassa, johon vain muutama hallinnoija pääsee käsiksi. eTaikassa kaikilla asianosaisilla on pääsy tietoihin. Näin osaajat saavat itsekin paremman kuvan siitä, mitä heidän pitää vielä tehdä päästäkseen tavoitteisiinsa. Jokainen omistaa oman osaamisensa.

2. Systemaattisia ratkaisuja osaamisen ja pätevyyden saavuttamiseksi

eTaikassa on selkeät työvälineet työntekijöiden osaamisen hallintaan ja koulutusten hallintaan. Järjestelmä tarjoaa systemaattisia ratkaisuja osaamisen ja pätevyyden saavuttamiseksi. Työntekijä voi myös täydentää omia tietojaan esimerkiksi lisäämällä ammatillista osaamistaan kehittävät koulutukset ja tapahtumat, joihin hän osallistuu.

HR-strategia kehittyy jatkuvasti, joten koulutusten- ja osaamisen hallintajärjestelmän on kuljettava kehityksen mukana. eTaikan palveluratkaisun joustavuus mahdollistaa järjestelmän mukautumisen strategian muutoksiin. Asiakas voi hyvin pitkälle muokata itse työkalun sisältöä. Apua ja tukea on toki saatavilla suuremmissa muutoksissa.

3. eTaika tukee johtamista ja esihenkilötyötä

Kolmanneksi eTaika tukee johtamista ja esihenkilötyötä. Järjestelmän tuella esihenkilön on mahdollista pysyä ajan tasalla oman organisaationsa osaamisesta ja johtaa osaamisen kasvua strategian mukaisesti. eTaika tarjoaa työvälineet, joilla esihenkilö voi helposti luoda omia koulutuksia, tilaisuuksia ja tapahtumia. HR toki toimii työssä esihenkilön tukena.

Järjestelmässä on tehokas raportointi tiimeittäin, rooleittain ja esihenkilöittäin. Se tuo läpinäkyvyyttä osaamiseen ja auttaa johtamistyössä. Palvelukokonaisuuteen saa tarvittaessa mukaan myös laajan paletin erilaisia keskustelulomakkeita ja työkaluja. Näitä ovat esimerkiksi onnistumis-, suoritus- ja kehityskeskustelulomakkeet.

4. Linkki kehityskeskustelujen ja kehityspolkujen välillä

Onnistumis-, suoritus- ja kehityskeskustelut ovat tärkeä osa organisaation osaamisen kehitystä ja seuraamista. Usein linkki niiden ja varsinaisen osaamisen kehittämisen väliltä kuitenkin puuttuu. eTaikassa kehityskeskustelut yhdistyvät osaamisen kasvattamiseen ja siihen, miten aukot osaamisessa tukitaan.

Kehityskeskusteluissa esiin tulevat kehittymiskohdat voidaan viedä eTaikassa suoraan työntekijän koulutus- ja kehityspolun tavoitteiksi sekä varsinaisiksi koulutustapahtumiksi, jotka näkyvät työntekijän omapalvelussa. Näin kehityskeskustelujen ja kehityspolun välille luodaan selkeä yhteys. Keskustelu ja osaaminen ovat osa samaa kokonaisuutta, eli kaikki niihin liittyvät tiedot ovat samassa paikassa ja molempien osapuolten nähtävillä.

5. Kykyjen löytäminen helpommaksi

Ei ole harvinaista, että organisaatiossa on piiloon jäävää osaamista. Työntekijöiden täyttä potentiaalia ei voida käyttää, jos tieto siitä ei ole kaikkien saatavilla. eTaikaan voidaan viedä kaikki organisaation sisältä löytyvä osaaminen, myös sellainen, jonka työntekijä on saavuttanut aiemmissa tehtävissään.

Osaamishauilla voidaan etsiä kykyjä ja ristikkäisosaamista organisaation sisällä. Hakutoimintoa käyttämällä saatetaan esimerkiksi löytää työntekijä, jolla on esiintymiskokemusta tai kielitaitoa, jota hänen oma roolinsa ei vaadi, mutta jota tarvitaan tietyssä projektissa. Samoin lupien ja sertifikaattien hallitsijat löytyvät järjestelmässä helposti.

Yhteenveto

  • eTaika auttaa tekemään organisaation osaamisen läpinäkyvämmäksi.
  • Järjestelmä tarjoaa systemaattisia ratkaisuja osaamisen ja pätevyyksien saavuttamiseksi.
  • eTaikan tuella esihenkilö voi ottaa vastuun alaistensa osaamisesta.
  • Järjestelmä toimii myös kehityskeskustelujen työkaluna, jossa kaikki tieto löytyy samasta paikasta ja on molempien osapuolten saavutettavissa.
  • eTaika mukautuu HR-strategian kehitykseen.

Kaipaatko tuoretta näkökulmaa HR-strategiasi kehittämiseen ja tukemiseen? Ota meihin yhteyttä, niin käydään yhdessä läpi organisaatiosi nykytilanne ja mietitään, kuinka voimme auttaa teitä saavuttamaan tavoitteenne.

Tutustu eTaikaan

Suosituimmat