Siirry sisältötekstiin

Houkutteleeko tilitoimistosi nuoria osaajia?

Tilitoimiston työntekijöiltä odotetaan nykypäivänä taloushallinnon substanssiosaamisen lisäksi vahvempia asiakastyötaitoja, kykyä asiakkaan haastamiseen ja jopa myynnillisyyttä. Työnkuvan vaativuus on kasvanut, mutta samalla myös työntekijät odottavat työnantajaltaan enemmän.

Tilitoimiston työntekijöiltä odotetaan nykypäivänä taloushallinnon substanssiosaamisen lisäksi vahvempia asiakastyötaitoja, kykyä asiakkaan haastamiseen ja jopa myynnillisyyttä. Näiden lisäksi kiinnostus asiakkaan liiketoimintaan sekä kyky hahmottaa suurempia kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä on olennaista tilitoimistossa työskenteleville ihmisille. Liiketaloudellisen ja analyyttisen osaamisen lisäksi siis myös ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ovat merkittävässä roolissa.

Tilitoimisto- ja taloushallinnon ala on ollut murroksessa jo pidemmän aikaa. Alan digitalisoitumisen ja reaaliaikaisen informaation käsittelyn myötä tilitoimistojen rooli on muuttunut pelkästä kirjaamisesta ja informaation lajittelusta kohti neuvonnan ja asiantuntijuuden tarjoamista asiakkaille. Aiemmin tilitoimisto tarjosi tehokkuutta ja ajansäästöä operatiivisessa toiminnassa, joka ei ollut asiakasyrityksen ydinliiketoimintaa. Kärjistäen, kyseessä oli siis yrityksille manuaalisten tehtävien ulkoistus.

“Työnkuvan vaativuus on kasvanut, mutta samalla myös työntekijät odottavat työnantajaltaan enemmän.“

Nykyään tilitoimisto on yhteistyökumppani, joka pystyy tuottamaan parhaimmillaan lisäarvoa asiakkaalleen erityisosaamisellaan ja konsultatiivisena partnerina, joka ymmärtää asiakkaan liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti. Asiakkaalle tuotetaan lisäarvoa esimerkiksi haastamalla talouden johtoon liittyviä toimintatapoja ja tuomalla kehitysehdotuksia laajemmasta näkökulmasta. Asiakas odottaa, että hänelle kerrotaan, jos tilitoimistossa asiakkuutta hoitava henkilö huomaa, että jotain ei tehdä fiksuimmalla mahdollisella tavalla. Työnkuvan vaativuus on kasvanut, mutta samalla myös työntekijät odottavat työnantajaltaan enemmän.

Mitä asioita arvostetaan työnantajaa valitessa?

Julkaisimme aTalentilla juuri rekrytointitutkimuksen nuorten ammattilaisten ajatuksista työnhakua ja työnantajien käyttämiä rekrytointimenetelmiä kohtaan. Tutkimuksen mukaan nuoria houkuttelee kaikista eniten etenemisen ja kehittymisen mahdollistava työnantaja, joten he katsovat tarkkaan puhutaanko työpaikkailmoituksessa näistä mahdollisuuksista yrityksen sisällä. Hakijat myös etsivät yrityksen kotisivuilta tarinoita yrityksen nykyisten työntekijöiden urapoluista. Huomioitavaa on, että eteneminen ei aina välttämättä tarkoita vertikaalista etenemistä, vaan myös horisontaalista kehittymistä, esimerkiksi uusien vastuiden haltuunottamista.

Työn ja vapaa-ajan hyvä tasapaino on koettu merkittäväksi. Nuoret tiedostavat työelämän koventuneet vaatimukset, joten huolehtiva työnantaja koetaan erittäin houkuttelevaksi. He arvostavat ja pitävät houkuttelevina työnantajia, jotka myös tiedostavat nämä vaatimukset ja ovat valmiita panostamaan työntekijöidensä hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja kehittymiseen, eivätkä kohtele työntekijöitä pelkkinä resursseina. 

Kolmen kärjessä hakijoita houkuttelevista tekijöistä nousi kaupallisen alan osaajien vastauksissa palkkaus ja työsuhde-etuudet. Työstä odotetaan reilua korvausta ja yleisen taloustilanteen parannuttua viime vuosina osaajapula on kääntänyt rekrytointimarkkinaa hiljalleen hakijan markkinaksi, jolloin työnhakijalla on suurempi valta valita tehtävien väliltä, mikä nostaa odotuksia ja vaatimuksia kompensaatiotasoa kohtaan. Nämä tekijät vaikuttavat tutkimuksen mukaan suoraan myös työntekijän sitoutumiseen työnantajaan.

Täpärästi kolmen kärjen takana sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä on hyvä esimies. Kaupallisen alan vastaajat nostivat esimiehen merkityksen tärkeämmäksi, kuin työkulttuurin kokonaisuudessaan. Nuorten odotukset esimiestyötä kohtaan ovat hyvin erilaiset, kuin aiempien sukupolvien. Tästä esimerkiksi meidän toimitusjohtajamme, Niklas Huotari, on kertonut blogissamme.

Mitä merkitystä positiivisella ja vahvalla työnantajamielikuvalla on yritykselle?

Nuoret osaajat eivät etsi nykyään vain työpaikkaa, vaan merkityksellistä työtä, sopivaa työyhteisöä ja henkilökohtaisia kehittymismahdollisuuksia. Kilpailu parhaista osaajista on kovaa. Yritysten pitää nykypäivänä olla aktiivisesti rakentamassa omaa työnantajakuvaansa heille relevanteissa hakijakohderyhmissä tavoittaakseen parhaat tekijät ennen muita.

Syitä panostaa työnantajamielikuvaan:

  • Parannat kilpailukykyäsi työmarkkinoilla. Tavoitat myös passiiviset työnhakijat ja pääset valitsemaan haluamasi osaajat suuremmasta hakijajoukosta.
  • Helpotat ja nopeutat rekrytointia ja pienennät näin rekrytoinneista syntyviä kuluja merkittävästi. Sinun ei ole tarve myydä yritystäsi työnhakijoille, vaan parhaat talentit hakeutuvat itse teille töihin.
  • Löydät sitoutuneempia työntekijöitä. Kun yrityksen ja työntekijöiden arvot kohtaavat kasvaa myös työntekijän sitoutumisen aste ja vaihtuvuuden vähentyessä rekrytointikustannukset myös pienenevät.

Varustaudu siis huolellisesti, tunne kohderyhmäsi ja varmista houkuttelevuutesi parhaiden osaajien keskuudessa.

aTalent Recruiting on Aalto-yliopiston alumni- ja opiskelijajärjestöjen omistama rekrytointiyritys, joka auttaa yrityksiä hyödyntämään nuorten ammattilaisten osaamista.

Lue seuraavaksi:
Tulevaisuuden tilitoimiston johtamisen ytimessä työntekijäkokemus

Suosituimmat