Homma taskussa

Tasku on petrannut myyntikatettaan joka vuosi, mikä on mainosalalla melko harvinainen saavutus.

Helsinkiläinen Mainostoimisto Tasku on itsenäinen, partnerivetoinen mainostoimisto, jolla on myös oma viestintätoimisto, Povitasku. Yritys on perustettu vuonna 1985 ja se työllistää 25 markkinointiviestinnän ammattilaista. Kasvu on ollut määrätietoista, mutta maltillista ja kannattavaa. Tasku on petrannut myyntikatettaan joka vuosi, mikä on mainosalalla melko harvinainen saavutus.

Työstään tekijä tunnetaan– Tavoitteenamme on rakentaa asiakkaan markkinointiviestinnästä yhtenäinen, liiketoimintaa tehokkaasti palveleva kokonaisuus, kuvaa Taskun toimitusjohtaja Kaija Judén. – Suunnittelemme ja toteutamme markkinointiviestintää kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Koska teemme tiivistä yhteistyötä tytäryhtiömme Viestintätoimisto Povitaskun kanssa, voimme tarjota laajan näkökulman viestintään.

Taskuissa on tekemisen paloa, mikä näkyy asenteessa, työssä ja tuloksissa.

– Tärkeintä on oppia ymmärtämään asiakkaan liiketoimintaa ja päästä tehostamaan sitä markkinointiviestinnän keinoilla. Asiakkaan saama hyöty on työmme onnistumisen tärkein mittari.

Näkyvyys vaatii pohjatyötä

Tyypillinen asiakas hakee Taskusta apua myynnin edistämiseen ja viestintätarpeisiin. Kyseessä voi olla yrityksen nimen muutos, uuden tuotteen lanseeraaminen, messutapahtuma, sähköinen yritysesittely, asiakaslehti, TV-mainos, vuosikertomus, tulevan vuoden markkinointisuunnitelman jalkauttaminen – projekteja on laidasta laitaan. Kaikki projektit alkavat aina brief-palaverilla, jossa asiakas kuvailee Taskun tiimille lähtötilanteensa ja tavoitteensa.

Yksi yrityksen pitkäaikaisimmista asiakkaista on Sini-siivousvälineitä valmistava hyvinkääläinen Sinituote Oy. Taskuissa tuotetaan materiaaleja yrityksen Sini-, Kungs- ja Savu-tuotemerkkien tarpeisiin.

– Tyypillisimpiä Sinituotteen projekteja on uuden tuotteen tuominen markkinoille. Tuotteelle tarvitaan pakkaus, tuoteominaisuuksista kertova esite, mainosmateriaalia lehtiin ja Internetiin sekä myymäläsomisteita, kertoo Sini-tiimin luotsaaja, yhteyspäällikkö Maiju Paasiviita.

Tuotteen lanseeraaminen on aina pitkäkestoinen projekti. Ennen kuin kuluttaja törmää uutuuteen lähikaupassa, on tuote kulkenut pitkän ketjun suunnittelu- ja markkinointivaiheiden läpi. Valmistajan oma tuotekehitys on saattanut kestää kuukausia, jopa vuosia. Tämän jälkeen päästään suunnittelemään markkinointikampanjaa. Mainostoimiston on saatava pakkaukset ja markkinointimateriaalit valmiiksi keskimäärin puoli vuotta ennen kuin tuote on myymälöissä.

– Nykyään ei riitä, että tuote kiinnostaa kuluttajia, vaan tuote on ensin saatava myydyksi keskusliikkeille. Nämä edellyttävät valmistajilta merkittäviä markkinointipanostuksia, jotta uudet tuotteet eivät jäisi hyllyyn makaamaan, Maiju Paasivirta kuvailee. – Tehokas lanseerauskampanja syntyy monimediaratkaisuilla, joita vielä tuetaan oikea-aikaisella lehdistöviestinnällä.

Sini-tiimi työn touhussa, suunnittelemassa seuraavaa kampanjaa.

Tarkkaa tuntikirjausta

Koska mainostyö tyypillisesti hinnoitellaan ja laskutetaan työtuntien perusteella, ovat taskulaiset jo rutinoituneita työajanseuraajia. Tekemiset on kirjattu ylös 15 minuutin tarkkuudella aina. Alkuaikoina tärkeimmät työvälineet tätä varten olivat A4 ja lyijykynä. ATK-laitteiden yleistyessä sihteeri syötti työntekijöiden projektikohtaiset tunnit tietokoneelle. Yhteiskäyttöinen projektinhallintaohjelmisto, johon työntekijät voivat itse syöttää tuntinsa, on ollut käytössä jo vuodesta 2001. Kehitys on ollut nopeaa tässäkin: Severa PSA, joka otettiin yrityksessä käyttöön lokakuussa 2007, on järjestyksessä jo kolmas projektinhallintaohjelmisto.

– Meillä on kaiken aikaa menossa satoja yksittäisiä projekteja, ja niiden seuraaminen ilman järjestelmää olisi mahdotonta, painottaa talouspäällikkö Arja Perón.

Projekteille tehdään ensin Severa PSA:ssa kustannusarvio, ja työn alkaessa jokainen työntekijä ryhtyy kirjaamaan käyttämänsä työajan projektille. Kun on laskutuksen aika, tehdään lasku Severa PSA:ssa esimerkiksi suoraan kustannusarvion tai kertyneiden työtuntien pohjalta.

Sisäistä ja ulkoista viestintää

Mainostoimiston arjen pyöritys on muutakin kuin tuntien kirjaamista. Tasku on ottanut laajasti käyttöön Severa PSA:n muitakin ominaisuuksia: asiakashallinnan ja sisäisen viestinnän. Ryhmäkäyttöiseen kalenteriin merkitään palaverit ja omat menot, ja kalenterin etäkäyttö omasta matkapuhelimestakin sujuu. Järjestelmästä tehtiin ensisijainen sisäisen ja ulkoisen viestinnän väline, sillä myös asiakaspostitukset ja osoiterekisterit hoidetaan järjestelmästä käsin. Asiakashallintaominaisuuksia pääsee toden teolla hyödyntämään, kun riittävästi dataa on tallennettu järjestelmään. Taskussa seurataan uusasiakaskäyntejä ja kontakteja sekä tarjouskilpailuja. Vanhojen asiakkaiden kanssa tehdyt projektit ja myynnin vaiheet löytää myös helposti.

Seuraava askel on Severa PSA:n integrointi taloushallinnon kirjanpitojärjestelmään. Huhtikuussa sekä Mainostoimisto Tasku että Viestintätoimisto Povitasku siirtyvät sähköiseen laskutukseen, ja integroinnin jälkeen osto- ja myyntilaskut kulkevat Taskuissa pelkästään sähköisesti.

Mainostoimisto Taskun kotisivut

Teksti: Salla Brunou

Kuvat: Mainostoimisto Tasku

0