Hallituksen verolinjaukset vuodelle 2017

Viime vuosien tapaan seuraamme ja jaamme tietoa tulevan vuoden verotukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Hallituksen talousarvioesityksen verolinjaukset tuovat jälleen muutoksia ensi vuodelle.

Elokuun lopun budjettiriihessä muotoutuneen budjettiesityksen mukaan hallitus ehdottaa ainakin seuraavia yrityksiä ja yrittäjiä koskevia muutosehdotuksia. Varsinaiset verolakien muutokset on perinteisesti vahvistettu vasta vuoden vaihteen tienoilla, joten seuraavassa kerrotut muutosehdotukset eivät vielä ole vahvistettua lainsäädäntöä.

Yrittäjävähennys

Vuoden 2017 alusta on tarkoitus ottaa käyttöön ns. yrittäjävähennys. Vähennys olisi suuruudeltaan 5% elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden verotettavasta tuloksesta. Myös metsätalouden verotukseen tulisi vastaavan suuruinen vähennys. Yrittäjävähennystä ei myönnettäisi osakeyhtiölle. Tällä uudistuksella olisi tarkoitus osaltaan hiukan parantaa henkilöyhtiöiden ja toiminimimuotoisten yritysten verotuksellista kilpailukykyä osakeyhtiöihin verrattuna.

Arvonlisäverotilitysten maksuperusteisuuden laajentaminen

Yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500.000 euroa, tulisi mahdolliseksi tilittää arvonlisävero maksuperusteisesti. Tämän menettelyn soveltaminen olisi hallituksen esityksen mukaan vapaaehtoista; eli nykyisin voimassa olevaa menettelyä voisi halutessaan edelleen soveltaa. Jos kuitenkin valitsee tämän uuden maksuperusteisen tilitystavan, niin sitä on sovellettava sekä myynteihin että ostoihin. Uudistus voi helpottaa etenkin sellaisten yritysten kassatilannetta, joiden myynneissä sovelletaan pitkiä maksuaikoja.

Perintö- ja lahjaverotuksen uudistukset

Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosta on tarkoitus edistää perintö- ja lahjaverotuksen veroasteikkoja keventämällä.  Tämä asia on syytä muistaa mahdollisia sukupolvenvaihdossuunnitelmia tehtäessä. Verohelpotusten vastapainoksi on suunniteltu veropohjan laajennusta (ainakin kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten ja perintönä tai lahjana saadun yritysomaisuuden edelleen myynnin osalta).

Muista muutoksista

Muita kaavailtuja muutoksia ovat esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottaminen, asuntolainojen korkovähennyksen rajoittaminen edelleen, valtion tuloveroasteikkojen keventäminen (ns. kilpailukykysopimuksen kattavuus vaikuttaa), metsälahjavähennyksen käyttöönotto, tiettyjen ns. kulutusverojen muutokset, liikenneverotuksen muutokset, kiinteistöverotuksen kiristyminen.

Yritysverotuksen asiantuntijaryhmän asettaminen

Valtiovarainministeriö on asettanut asiantuntijatyöryhmän , jonka toimikausi päättyy 31.1.2017. Työryhmän tehtävänä on ottaa kantaa mm. mahdollisen investointivarauksen kohtaloon ja osinkoverotukseen esimerkiksi ns. First North-kauppapaikalle listautuvien yhtiöiden osalta. Hallitus päätti budjettiriihessä vielä toisenkin työryhmän perustamisesta. Tämän työryhmän tehtävänä on valmistella tulolähdejaon poistamista yrityksen verotuksesta. Mikäli tulolähdejaottelu saataisiin vihdoin poistettua, olisi sillä suuri merkitys esimerkiksi tappioiden käsittelyn kannalta. En uskalla kuitenkaan olla vielä kovin toiveikas lakimuutoksen toteutumisen suhteen.

 

Taloushallinnon konsulttimme ovat talousjohdon apuna yritysten arjessa ja muutostilanteissa. Kuten jo mainitsin, varsinaiset verolakien muutokset on perinteisesti vahvistettu vasta vuoden vaihteen tienoilla, joten seuraavassa kerrotut muutosehdotukset eivät vielä ole vahvistettua lainsäädäntöä. Muistathan, että verotuskäytännön asiantuntijapalvelut Pk-yrityksille ovat käytössäsi, kun mietit miten hallituksen talousarvioesityksen verolinjaukset vuodelle 2017 mahdollisesti vaikuttavat omaan yritystoimintaasi.

Reijo Korpela

 

Reijo Korpela
KHT
Visma Services Oy

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: