Visma Blog Finland

Fondia tuo lakialalle uusia tuulia

Lakitoimiston palvelut myydään, resursoidaan ja laskutetaan Severa PSA:n avulla.Fondia Oy on lakiosastopalveluja tarjoava yritys, jossa työskentelee tällä hetkellä noin neljäkymmentä asiantuntijaa. Severa PSA on ollut yrityksen käytössä vuodesta 2007 asti.

Tavoitteenamme on mullistaa liikejuridiikan markkinat tarjoamalla asiakkaille liikejuridisia palveluja uudenlaisin konseptein, työkaluin ja hinnoin, määrittelee Fondian toimituskehitysjohtaja Timo Lappi.– Toimimme kuin asiakkaan oma lakiosasto. Olemme kehittäneet Fondia ToolKit-tietojärjestelmän, jonka kautta hoidetaan tiedon jakaminen asiakkaan kanssa ja juridisten asiakirjojen sähköinen hallinnointi. Tarjoamme mm. jatkuvan lakituen palveluita kiinteällä kuukausipalkkiolla, josta osa voidaan sitoa asiakkaan kokemaan hyötyyn ja lisäarvoon. Tämä helpottaa asiakkaan lakitarpeiden budjetointia. Kasvuyrityksillä on omat erityistarpeensa

Fondia on kasvanut voimakkaasti, samoin asiakaskunnasta iso osa on kasvuyrityksiä.– Kasvuyrityksille on tyypillistä, että niillä on paljon juridisia tarpeita esimerkiksi ulkopuolisten rahoittajien vuoksi, kertoo Lappi. – Lisäksi tavoitteena on yleensä yrityksen arvon kasvattaminen, mikä edellyttää oikeudellisten riskien seurantaa ja minimointia. Kasvuyrityksen ei kuitenkaan yleensä ole tehokasta palkata omaa lakimiestä, joten jatkuvan lakituen palvelu on hyvä vaihtoehto. Myös useat pörssiyhtiöt ostavat lakiosastopalvelut Fondialta oman juristin palkkaamisen sijaan. Koska toimistoverkkomme on laaja – toimimme Helsingissä, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Oulussa, Salossa, Turussa, Tampereella ja Vaasassa – on meillä asiakkaitakin eri puolilta Suomea.
– Tavallisimpia palveluitamme ovat esimerkiksi yhtiöoikeudelliset toimenpiteet, työoikeuteen liittyvät kysymykset ja liiketoimintasopimusten laatimiset ja neuvottelut. Huolehdimme myös siitä, että asiakkaan asiakirjat pysyvät hyvässä järjestyksessä. Erityishankkeina teemme esimerkiksi rahoitus- ja yritysjärjestelyjä. Tällaisiin projekteihin voi liittyä sopivan järjestelymuodon identifioimista, kohdeyrityksen oikeudellista due diligence -tarkastusta, järjestelyä koskevien sopimusten laatimista ja järjestelyn oikeudellista täytäntöönpanoa. Myös pääomasijoittajat käyttävät palveluitamme sijoittaessaan kohdeyritykseen, kasvattaessaan kohdeyrityksen arvoa ja realisoidessaan sijoituksensa.

Hinnoittelu murrosvaiheessa

Uudenlainen lakityön hinnoittelu valtaa alaa, eikä perinteinen tuntiveloitus ole enää ainoa vaihtoehto. Myös Fondian palvelumyynnissä lähestytään asiaa resurssikäytön näkökulmasta.

– Resursoimme uudet asiakkuudet ja projektit jo myyntivaiheessa, tietysti Severa PSA:han. Kun myynti päättyy ja projekti alkaa, jatkaa palveluntuotanto käyttäen järjestelmää projektinhallinnassa. He voivat hyödyntää suoraan myyntiorganisaation syöttämiä tietoja. Uudenlaisiin kiinteisiin hinnoittelumalleihin sitoutuminen edellyttää yksityiskohtaista tietoa toimenpiteisiin tyypillisesti kuluvista resursseista. Tuottamalla tätä tietoa Severa PSA on mukana tukemassa innovatiivisten hinnoittelumallien syntymistä liikejuridiikkapalveluiden alalla.

– Yhä useammat asiakkaat kyseenalaistavat vakiotuntiveloitusten soveltamisen hankkeissaan ja osaavat pyytää enimmäishintaisia, kiinteähintaisia tai asiakkaan saamaan hyötyyn perustuvia hinnoittelumalleja. ”Perusjuridiikkaa” pitää voida ostaa edullisemmin kuin huippuasiantuntemusta. Asianajajat myös kohtaavat yhä enemmän kilpailua perinteisten toimijoiden piirin ulkopuolelta, kun tilitoimistot, tilintarkastustoimistot ja Fondian kaltaiset moderneja juridisia palveluja tarjoavat yritykset kasvavat. Legal Offshoring, eli juridisten töiden teettämistä edullisempien kustannusten maissa, kuten esimerkiksi Intiassa, kasvattaa merkitystään tietyissä erityishankkeissa.

Severa PSA kasvaa yrityksen mukana

Fondia on laajentanut Severan PSA:n käyttöä asteittain, uusin laajennus oli kytkentä taloushallinnon ohjelmistoon.

– Projektin päätyttyä luomme laskun Severa PSA:lla. Laskut siirretään sähköisesti taloushallintoon. Näin liiketoiminnan kehittymistä voi seurata miltei reaaliajassa, mikä on nopeasti kasvavalle yritykselle tärkeää. Lisäksi käytämme ohjelmaa työaikapankkina: työntekijät kirjaavat tuntinsa järjestelmään ja jokaiselle on oikeus pitää vapaana kaikki tekemänsä normaalin työajan ylittävä työ. Haluamme tarjota fondiaaneille hyvän työpaikan.
– Olemme olleet tyytyväisiä järjestelmään, sillä käyttöönotto on kevyttä ja edullista pienellekin organisaatiolle, minkä jälkeen Severa PSA kasvaa yrityksen mukana. Nykyään Severa PSA on tärkeässä roolissa useimmissa Fondian kriittisissä toiminnoissa. Otimme ohjelman käyttöön kun fondiaaneja oli vielä alle kymmenen, minkä jälkeen käyttäjien määrä on moninkertaistunut. Severa PSA korvaa monta erillistä järjestelmää, sillä sitä voi käyttää niin asiakkuudenhallintaan, projektinhallintaan, laskutukseen, raportointiin kuin työaikahallintoonkin.

– Severa PSA:n SaaS-pohjainen toteutustapa ei aseta edellytyksiä yrityksen omalle tietojärjestelmälle ja varmuuskopiointi ja muu tietoturva hoituvat ilman erillisiä toimenpiteitä. SaaS-pohjaisuus mahdollistaa myös etäkäytön ja verkottuneet toimistorakenteet. Fondia suosittelee lämpimästi Severa PSA:n käyttöä!

Lakiasioiden ennakoiminen kannattaa

Lakialan lähitulevaisuutta Timo Lappi arvioi muutosalttiiksi, sillä kilpailu vaikuttaa tällä hetkellä moneen asiaan ja uudet toimintamuodot valtaavat alaa.

– Kilpailu lakipalvelumarkkinoilla on kiristymässä sekä Suomessa että ulkomailla. Vanhassa maailmassa kontaktit perustuivat henkilösuhteisiin: vuorineuvos käytti kaikissa asioissa samaa luottoadvokaattiaan. Nykyään vaikuttaa kilpailutalous, jossa yritykset hakevat tehokkainta toimintaa ja sopivimpia asiantuntijoita. Asiakkaat myös edellyttävät juristeiltaan yhä enemmän liiketoimintaosaamista. Ei riitä, että osaa sopimusoikeutta, pitää ymmärtää sopimuksen taustalla olevan taloudellisen tilanteen logiikka. Juristin pitää osata priorisoida asioita ja opastaa asiakasta hallittujen riskien ottamisessa – liiketoiminnan harjoittaminen on viime kädessä hallittujen riskien ottamista, eikä kaikkia riskejä pidä edes pyrkiä eliminoimaan hinnalla millä hyvänsä.

– Harmillisen usein suomalaiset yritykset ovat edelleenkin yhteydessä juristiin vasta sitten, kun jokin riski on jo realisoitunut, vaikka asioiden etukäteen hoitaminen tulisi useimmiten paljon edullisemmaksi. Me tarjoamme jatkuvaa kumppanuutta, joka auttaa ehkäisemään oikeudellisten riskien syntymistä jo ennakolta. Tähän päästään jatkuvalla vuoropuhelulla, asioiden etukäteisellä suunnittelulla ja hyvin laadittujen sopimuspohjien käyttämisellä.

Teksti: Salla Brunou

Kuvat: Fondia

0