Siirry sisältötekstiin

Kuukauden kysymys: Mitä tarkoittaa muutos Fivaldin tapahtumalaskutuksessa, ja miksi muutos tehdään?

Fivaldin tapahtumapohjainen hinnoittelu – mikä muuttuu, mikä helpottuu? Tutustu sähköisen laskutuksen hyödyntämiseen!

Helmikuun kuukauden kysymys käsittelee Fivaldin 01.02.2022 alkanutta tapahtumalaskutusta. Tapahtumalaskutuksen muutos koskee pankkiverkon kautta lähetettyjä myynti- ja ostolaskuja sekä palkkalaskelmia.

Muutos kannustaa siirtymään sähköiseen AutoInvoicen avulla tehtävään laskutukseen, joka puolestaan lisää laskutusprosessiin vauhtia, nopeuttaa saatavien kiertoa ja helpottaa tositteiden tietoturvallista säilyttämistä.

Tässä jutussa käymme läpi muutoksen taustoja, ja pyrimme kertomaan, mikä hyöty siirtymästä on sekä tilitoimistoille että muille yrityksille.

Mikä on sähköinen lasku, verkkolasku tai e-lasku, ja mitä hyötyä siitä on?

Visma AutoInvoice-palvelun käyttöönotto mahdollistaa sähköisen laskutuksen. 

Sähköinen laskutus nopeuttaa saatavien kiertoa, helpottaa tositteiden säilytystä ja usein myös parantaa asiakaskokemusta, koska verkko- ja e-laskut on helppo sekä ottaa vastaan että käsitellä. 

Mitä eroa on verkkolaskulla ja esimerkiksi pdf-tiedostona lähetettävällä laskulla?

Sähköinen laskutus tarkoittaa sitä, että lasku muodostetaan, lähetetään ja vastaanotetaan täysin digitaalisesti. Yritykselle lähetettävä verkkolasku sisältää kaikki samat tiedot kuin paperi- tai pdf-laskukin, mutta se on määrämuotoinen ja sen käsittely on helppo automatisoida. Verkkolaskut noudattavat sekä kansallista että eurooppalaista standardia. 

Kuluttajakaupassa vastaavia standardeja noudattaa e-lasku, joka vastaanotetaan suoraan verkkopankkiin. 

Kyseessä ei ole mikään uusi asia: yli 10 000 euroa kuussa vaihtavan, yrityksiä laskuttavan yrityksen velvoite on jo vuoden 2020 alusta alkaen ollut verkkolaskun lähettäminen silloin, kun laskutettava yritys siitä pyytää. Myös yhä useammat kuluttajat haluavat eroon paperilaskuista ja vastaanottavat mieluummin sähköisiä e-laskuja. 

Mitä hyötyä sähköisestä laskusta on yritykselle?

Sähköinen laskutus tehostaa yrityksen laskutusta monella tapaa. Se poistaa turhat manuaaliset prosessit, kuten esim. pdf-tiedostojen skannauksen ja ostolaskujen manuaalisen syöttämisen järjestelmään. 

Se lisää työn joustavuutta, kun sekä laskujen lähettäminen että ostolaskujen käsittely käy nopeasti, ajasta ja paikasta riippumatta. 

Saatavien kierto nopeutuu, koska sähköinen lasku on nopeammin ja varmemmin vastaanottajalla perillä. Laskut ja niiden liitteet pysyvät tietoturvallisesti tallessa ohjelmassa, eikä niitä tarvitse erikseen mapittaa tai skannailla. 

Arkea helpottaa myös se, että kaikki tapahtuu yhden järjestelmän sisällä: Fivaldin pankkiyhteyden avulla myös laskujen maksatus onnistuu suoraan taloushallinnon ohjelmassa. Lisäksi sekä laskutusprosessista että ostolaskujen käsittelystä tulee suoraviivaisempaa: tietoja ei tarvitse siirrellä, kun sekä laskujen tekeminen, lähettäminen, vastaanotto että maksaminen tapahtuu samassa ohjelmassa. 

Mitä hyötyä sähköisestä laskutuksesta on tilitoimistolle?

Verkkolaskutus ja e-laskut helpottavat arkea myös tilitoimistossa. Laskujen tiliöinti on nopeaa, ja laskut ovat aina määrämuotoisia. Reskontrat pysyvät varmemmin ajan tasalla, ja raportointi helpottuu. Asiakkaiden tositteiden säilytys on helppoa ja tietoturvallista. 

Fivaldin avulla on helppo ottaa käyttöön asiakkaille sähköisiä laskutuspalveluita joko yrityskohtaisesti tai massana usealle yritykselle kerralla. Fivaldin avulla näet kokonaisvaltaisen näkymän asiakkaidesi käyttöönotetuista Autoinvoicen eri palveluista.

Sähköiset, järjestelmään automaattisesti saapuvat laskut mahdollistavat myös nopeamman, tekoälyä käyttävän tiliöinnin esim AutoSuggest tai FabricAI -palveluiden kautta. Jos haluat tietää näistä enemmän, ota yhteys kumppanipäällikköösi: virta@visma.com.

Olen Fivaldin käyttäjä: mikä arjessani ja kustannuksissani muuttuu?

Tapahtumapohjainen hinnoittelu on voimassa 1.2.2022 alkaen. 

Jos lähetät ja vastaanotat laskusi jo nyt AutoInvoicen kautta, eivät kustannuksesi muutu mihinkään.

Jos sinulla ei ole käytössä Autoinvoicea, mutta lähetät ja vastaanotat verkkolaskuja pankin operaattorin kautta (laskut kulkevat pankin kautta), niin tutustu muutoksen vaikutuksiin alla olevasta linkistä. AutoInvoicen hinnat riippuvat lähetettävien ja vastaanotettavien laskujen määrästä. 

Tutustu Visma.net AutoInvoicen hinnastoon Fivaldin Community-sivulla >>

Miten voin seurata tapahtumapohjaisia kustannuksia?

Vuoden 2022 alussa toimme käyttöön uuden tapahtumalaskutussovelluksen. Sen avulla voit seurata uuden hinnoittelun mukaisia tapahtumia. Edellisen kuukauden tapahtumat päivittyvät sovellukseen aina seuraavan kuukauden alussa – esimerkiksi tammikuun 2022 tapahtumat näkyvät sovelluksessa 1.2.2022 alkaen.

Työskentelen tilitoimistossa. Miten voin laskuttaa tapahtumakustannukset asiakkailtani?

Toukokuussa 2022 Fivaldiin julkaistaan toiminnallisuus, jonka avulla asiakaskohtaisten tapahtumien laskuttaminen asiakkailta helpottuu.

Olemme saaneet Fivaldin käyttäjiltä myös hyvin spesifejä kysymyksiä erilaisiin laskutus- ja palkkatositteisiin liittyviin tilanteisiin, mm. hyvityslaskuihin ja tapahtumien muodostumiseen liittyen. 

Löydät perinpohjaisen Usein kysytyt kysymykset -sivun täältä!

Suosituimmat