Siirry sisältötekstiin

EU:n verkkolaskulaki edistää sähköistä laskutusta

Uusi verkkolaskulaki astuu voimaan kokonaisuudessaan 1.4.2020. Sen tarkoituksena on ohjata laskutusta yhä enemmän sähköiseen muotoon EU:n alueella ja pyrkiä tätä kautta tehokkuuteen sekä talous- ja ympäristöhyötyihin.

Verkkolaskulaki

Tavoitteena on ennen kaikkea helpottaa kaupankäyntiä valtion rajojen yli.

EU:n verkkolaskulaki velvoittaa julkishallintoa vastaanottamaan ja käsittelemään EU-standardin mukaisia verkkolaskuja ja antaa samalla oikeuden vaatia laskut sähköisinä kaikilta toimittajilta. Suomen Valtiokonttori on linjannut virallisesti, että 1.4.2020 alkaen valtio vastaanottaa vain verkkolaskuja. Laki myöntää saman oikeuden myös B2B-yrityksille, jolloin elinkeinonharjoittajilla on oikeus saada pyynnöstä toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa.

Tahot voivat siis hylätä muut kuin direktiivin mukaiset sähköiset laskut. Tämä taas aiheuttaa painetta valtion, kuntien ja yritysten toimittajille siirtyä verkkolaskutukseen. Kaikkiin lain vaikutus ei kuitenkaan yllä. Laki ei kosketa yksityishenkilöitä, eikä täten vaadi kuluttajakauppaa tekeviltä yrityksiltä suuria muutoksia. Myös yritykset, joilla on alle 10 000 euron vuosittainen liikevaihto jäävät lain ulkopuolelle.

Yksin valtiohallinnossa käsitellään noin 1,2 miljoonaa ostolaskua ja noin 8,8 miljoonaa myyntilaskua vuodessa. Kuntasektorilla ainoastaan ostolaskujen vuotuisen määrän on arvioitu olevan noin 10—13 miljoonaa”
Lähde: finlex.fi

Yhtenäiset formaatit – helpompaa kaupankäyntiä

Verkkolaskulain perustana toimii EU:n verkkolaskudirektiivi, joka pyrkii helpottamaan kaupankäyntiä jäsenvaltioiden välillä. Jokaisella EU-valtiolla on tyypillisesti ollut omat yhteensopimattomat laskuformaattinsa, jotka ovat vaikeuttaneet laskuttamista ulkomaille. Verkkolaskulaki puskee valtioita ja yrityksiä siirtymään verkkolaskutukseen sekä yhtenäistää maiden laskuformaatit sekä verkkolaskujen sisältämät tietokentät.

Formaattien ja tietokenttien yhtenäistäminen tarkoittaa, että kaikissa Euroopan sisällä liikkuvissa laskuissa tulee olemaan samat pakolliset ja valinnaiset tietokentät, joista pakollisia ovat esimerkiksi alv-koodi ja maakoodit. Lakimuutoksen johdosta esimerkiksi Suomen yleisimmät laskutusformaatit, Finvoice ja TEAPPSXML päivitetään uusiin 3.0 versioihin, jotka sisältävä uudet vaaditut tietokentät. Laskutus-ohjelmistotoimittajien tulee huolehtia ohjelmien yhteensopivuudesta näiden formaattien kanssa.

Oletko jo sähköistänyt laskutuksen?

Viimeistään nyt yrityksesi on aika siirtyä verkkolaskutukseen täyttääkseen lain tuomat vaatimukset ja välttyäkseen ikäviltä yllätyksiltä laskutusvaiheessa. Yritykset, joilla on jo verkkolaskutus käytössään, voivat jatkaa laskujen lähettämistä ja vastaanottamista kuten ennenkin. Myös yritysten, joilla on jo verkkolaskutus käytössään, kannattaa varmistaa että laskutusjärjestelmä sekä verkkolaskuoperaattori tukevat uuden formaatin mukaisia laskuja tietokenttineen. Kaikki Visma-konsernin laskutusohjelmat ja niiden käyttämät operaattorit tukevat EU-stardandin mukaisia laskuformaatteja.

Lue lisää verkkolaskulaista >>

Suosituimmat