Siirry sisältötekstiin

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta alkaa tavoitteiden asettamisesta

Onnistuneen ERP-projektin tunnusomaisena piirteenä on se, että tulevaan projektiin ollaan valmistauduttu huolella määrittelemällä yrityksen nykytilanne, tarpeet sekä järjestelmällä tavoitellut liiketoiminnalliset hyödyt. Vasta kun tämä työ on tehty, on aika alkaa perehtyä eri järjestelmätoimijoiden tarjontaan.

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta alkaa tavoitteiden asettamisesta
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta alkaa tavoitteiden asettamisesta

Monissa tapauksissa toiminnanohjausjärjestelmän hankinta aloitetaan vertailemalla heti aluksi eri järjestelmien hintoja, ominaisuuksia tai niiden toimittajia. Tämä ei kuitenkaan ole paras tapa käynnistää toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessia.

Onnistuneiden ERP-projektien tunnusomaisena piirteenä on se, että tulevaan projektiin ollaan valmistauduttu huolella määrittelemällä yrityksen nykytilanne, tarpeet sekä järjestelmällä tavoitellut liiketoiminnalliset hyödyt – ja projektille on hankittu johdon tuki. Vasta kun tämä työ on tehty, on aika alkaa perehtyä eri järjestelmätoimijoiden tarjontaan.

Konkreettiset tavoitteet auttavat toiminnanohjausjärjestelmän hankinnassa

Nykytilan kartoituksen lisäksi yrityksen tulee jo hankintavaiheen alussa pohtia sitä, mihin ERP-järjestelmää tullaan ensisijaisesti tarvitsemaan. Tällöin on syytä määrittää, mitkä ovat yritystoiminnan olennaisimmat kipupisteet, jotka toiminnanohjausjärjestelmällä halutaan saada poistettua.

Hankintavaiheen alussa onkin yleensä hyvä määrittää esimerkiksi viisi olennaisinta liiketoiminnallista hyötyä, joita toiminnanohjausjärjestelmän avulla halutaan saavuttaa. Mitä selkeämmin ja konkreettisemmin nuo hyödyt kyetään määrittämään, sitä helpompaa vaihtoehtoisten järjestelmäkokonaisuuksien arvioiminen on myöhemmässä vaiheessa.

Esimerkkejä liiketoiminnalle haetuista hyödyistä

  • Järjestelmän tulee tuoda lisää selkeyttä ja hallittavuutta yrityksen prosesseihin
  • Järjestelmän tulee mahdollistaa erilaisten sähköisten palveluiden käyttöönotto
  • Järjestelmän avulla tulee saada nopeutettua varastonkiertoa tai vähentää virheitä tavarantoimituksessa

Varmista järjestelmätoimittajan osaaminen ja kokemus

Toiminnanohjausjärjestelmän valinnassa on syytä kiinnittää huomiota järjestelmätoimittajan osaamiseen, kokemukseen sekä vakavaraisuuteen. Mitä enemmän järjestelmätoimittajalla on kertoa esimerkkejä onnistuneista ERP-projekteista samalla toimialalla, sitä paremmin asiakas voi luottaa toimittajan kykyyn viedä ERP-projekti läpi myös omassa organisaatiossa. Toiminnanohjausjärjestelmä tulee olemaan yrityksen mukana useiden vuosien ajan, joten on tärkeää, että palvelun jatkokehitykselle sekä tukipalveluille on olemassa varmuus myös tulevina vuosina.

Opas: ERP-järjestelmän vaihtajan opas ja äänikirja

Lue lisää ja lataa opas

Valintakonsultin apu usein korvaamaton

Yrityksen työntekijät harvoin ovat toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan erikoistuneita ammattilaisia. Tästä syystä ERP-järjestelmien valintaan erikoistuneiden liiketoimintakonsulttien hyödyntäminen on usein hyvä keino varmistaa omiin tarpeisiin sopivan järjestelmän löytäminen.

Toiminnanohjausjärjestelmien valintakonsulteilta löytyy usein hyviä dokumenttipohjia, joiden avulla yrityksen tarvemääritys, nykytilakuvaus sekä alustava budjetointi saadaan tehtyä tehokkaasti. Yhdessä tehdyn tarvekartoituksen pohjalta valintakonsultti voi etsiä muutaman olennaisimman järjestelmätoimittajan, joiden kanssa yritys voi aloittaa syvällisemmät keskustelut järjestelmän hankintaan liittyen.


Lue seuraavaksi:
Vältä nämä ERP-projektin sudenkuopat
Milloin on hyvä aika vaihtaa ERP-järjestelmää?
Opas: Toimitusjohtajan tietopaketti ERP-projektista
Opas: ERP-järjestelmän vaihtajan opas ja äänikirja


Lue lisää Visman ratkaisuista toiminnanohjaukseen:

Suosituimmat