Yritysjohtaja ennakoi tuleva tilanne

Yritysjohtoa arvioidaan toisinaan siitä, että johtaminen tapahtuu liialti toteumatiedon perusteella eikä tulevaisuutta ja sen tuomia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja tarkastella riittävästi ja systemaattisesti. Puhutaan peruutuspeilijohtamisesta eli ohjataan Yritys -merkkistä autoa peruutuspeilin avulla. Autoiluun verrattuna yritysauton ohjaaminen suunnittelutiedon perusteella ja suunnittelujärjestelmillä ei ole yhtä konkreettista kuin esimerkiksi oikean auton ohjaaminen hakemalla informaatiota tuulilasin läpi ja käyttämällä auton hallintalaitteita tarpeen mukaan.

Vertailunomaisesti syntyy hullunkurisia tilanteita, jos oikeaa autoa ohjataan peruutuspeilin avulla. Kun ajotilanteita vertaa yrityksen kohtaamiin suunnittelu- ja päätöksentekotilanteisiin, on tulevaisuuden vaihtoehtoinen tarkastelu budjetointi- ja ennustevälineistöillä itsestään selvää.

Ennustaminen ja suunnittelu vievät yritystäsi oikeaan suuntaan

Peruutuspeilistä ajo onnistuu jotenkuten, kun ajetaan suoraa tietä, mutta mutkan tai risteyksen tullessa vastaan on pakkoa katsoa eteenpäin tuulilasin läpi tai muuten tulee ikäviä seurauksia. Sama koskee yritystoimintaa. Joskus tulee tilanteita, joissa yritys voi ajaa vapaalla kaasulla menneisyyteen perustuen. Tällainen tilanne ei kuitenkaan yleensä kestä kovinkaan kauaa, koska yritysympäristö muuttuu jatkuvasti. Tällöin on pakko suunnitella, miten mutkista ja risteyksistä selvitään. Sama koskee edessä ajavaa tai vastaantulevaa liikennettä, jota on pakko tarkastella tuulilasin läpi. Jos vastaantulevan auton huomaa vasta peruutuspeilistä, on se usein myöhäistä. Vain hullun tuurilla tällaisesta tilanteesta selviää ilman vakavia vaurioita. Yritysmaailmassa vastaavat tilanteet tulee myös nähdä ennakolta. Nämä tilanteet tulevat esiin yrityksen sisäisenä kehittämisenä, yritystoiminnan laajentamismahdollisuuksien hyödyntämisenä ja kilpailijoiden toimenpiteiden vaikutusten selvittämisenä oman yrityksen kannalta.

Yrityksen johtaja, eli päätöksentekijä, on yritysauton ohjaaja eikä pelkkä takapenkin matkustaja. Monasti ei riitä, että controlleri kertoo ajo-ohjeita yrityksen johtajalle. Controllerin ohjeiden perusteella yritysjohtaja pyrkii sitten parhaaseen lopputulokseen, mutta tällöin lopputulos saattaa viestintävirheistä johtuen olla huono tai päätöksenteko hidasta, koska päättäjä ja neuvonantaja ovat eri henkilöitä. Rallipoluilta tutut nuottien luku- ja ymmärtämisvirheet kuskin ja kartanlukijan välillä näkyvät nopeasti auton suistumisena ojaan pois ajouralta. Hyvään lopputulokseen päästään vain silloin, kun yritysjohtaja itse katsoo tuulilasista eli suunnittelee yrityksen tulevaa toimintaa ja pohtii eri ennusteiden ja budjettien vaikutuksia yrityksen tulokseen controllerin tuella.

Suuntaa katseesi eteenpäin ennusteiden ja budjettien avulla

Autoiluun liittyvän tarinan mukaan myös eräs suomalainen yritysjohtaja on sattuvasti verrannut linja-autolla matkustamista yrityksen johtamiseen. Sivulle vilkuilusta ja taaksepäin katsomisesta tulee ainoastaan paha olo. Pitää siis katsoa vain eteenpäin ennusteiden ja budjettien avulla.

Eteenpäin katsominen ja liikenteestä tuttu ennakoiminen on pitkälti kiinni asenteen ja ajatustavan mieltämisestä ja muuttamisesta. Tämän tehtyään yritysjohtaja itsekin ihmettelee, miten hän on selvinnyt johtamisesta useasti vain historian tutkimisella, eikä ole hyödyntänyt tulevaisuuden arvioinnissa budjetointi- ja ennustamisvälineitä. Tutustu ennustamis- ja raportointipalveluihimme ja käännetään yhdessä peruutuspeilit menosuuntaan.

Pekka Kotovaara

Pekka Kotovaara

Myyntipäällikkö
Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: