Ennustaminen helpottaa reagointia

Vuosibudjetti luotiin stabiiliin toimintaympäristöön – rullaava ennustaminen on työkalu tämän päivän hektisen toimintaympäristön haasteisiin.

Yritysten nykypäivän toimintaympäristöä voi kutsua nyrkkeilykehäksi, jossa iskuja tulee jatkuvasti eri suunnista. Jotta iskuihin pystyttäisiin parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan, täytyisi niitä pystyä aistimaan ja ennakoimaan. Ei riitä, että analysoi jo menneitä tilanteita, vaan on pystyttävä ennakoimaan tulevaa. Pysähtyminen ja menneen analysointi sulkevat silmät siltä, mitä todellisuudessa on tapahtumassa.

Budjetti luotiin linjaan strategian kanssa

Budjetin sanotaan olevan yrityksen strategia kirjoitettuna auki numeeriseen muotoon. Vuosibudjetti luotiin toimimaan stabiiliin ympäristöön, jossa tulevan vuoden budjetti oli mahdollista suunnitella vuosibudjetin toimivuuden vaatimalla tarkkuudella. Useiden yritysten luovuttua tarkan strategian määrittelystä ja siirryttyä rakentamaan ennemminkin vaihtoehtoisia tulevaisuuden näkymiä ja skenaarioita, on myös perinteisen vuosibudjetin laatiminen menettänyt automaattisesti merkitystään.

Kun liikemaailma muuttui hitaalla vauhdilla, oli strategian ja budjetin päivittäminen vuositasolla riittävää ja niiden pitäminen linjassa toistensa kanssa helpompaa. Vuosibudjetin kriitikot sanovatkin, että vuosibudjetti sopi hyvin teollistumisen aikakauteen, organisaatioiden hierarkkisuuteen ja kontrolloituun ympäristöön.

Ennusta, ennakoi ja reagoi

Tällä hetkellä yritysten toimintaympäristö muuttuu kuitenkin kovempaa tahtia kuin koskaan ennen. On aloja, joilla vuosibudjetin tekeminen sillä tarkkuudella, jota se toimiakseen vaatisi, on mahdotonta. Tämän vuoksi yritysten tulisi raskaan vuosibudjetin laatimisen sijasta jatkuvasti päivittää näkemystään tulevaisuudesta ja reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Rullaava budjetointi ja ennustaminen ovat vastaus tämän päivän hektisen toimintaympäristön haasteisiin. Kun budjettia päivitetään tasaisin väliajoin, pysyy prosessi kevyenä ja yrityksen näkemys taloudellisesta tilastaan on jatkuvasti ajan tasalla.

Ennustaminen ei tarkoita, että pitkän tähtäimen suunnittelusta luovuttaisiin. Kehään noustessa on hyvä tietää, mihin ollaan ryhtymässä. Mutta kaikki sen jälkeen on ennakointia ja reagointia.

Taloushallinnon asiantuntija EmiliaEmilia Ottela

Taloushallinnon asiantuntija
Visma Services Oy

 

 

 

Kiinnostuitko rullaavasta budjetoinnista ja ennustamisesta?

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: