Elämme uuden ajan alkua! Yritykset valmistautukaa muutokseen

1400-luvun Eurooppa koki yhteiskunnallisen myllerryksen, joka tunnetaan nimellä renessanssi. Globaalissa 2000-luvun maailmassa uskomme tulevaisuuteen horjuu jälleen. Luottamuksemme hallituksiin, isoihin yrityksiin, kirkkoon sekä muihin organisaatioihin ja auktoriteetteihin on pohjalukemissa. Tulevaisuudentutkija Mika Aaltonen näkee uuden renessanssiyhteiskunnan kehittyvän.

Aaltonen avasi tulevaisuuden näkymiään uusimmassa VISMAgazine-lehdessä, joka julkaistiin viime kuussa. Tuotteliaan tutkijan viimeisin teos on vuonna 2013 New Yorkissa julkaistu The Renaissance Society, jonka Aaltonen kirjoitti yhdessä tanskalaisen kollegansa Rolf Jensenin kanssa. Siinä pohditaan länsimaisen yhteiskunnan uudelleen järjestäytymistä ja sen vaikutuksia liike-elämään.

Aaltosen mukaan uusi renessanssi tulee murtamaan vanhoja teollisen yhteiskunnan hierarkkisia rakenteita ja säännöstöjä. Se antaa ihmisille tilaa nähdä ympärillään uusia mahdollisuuksia. Uusi renessanssi rakentaa rikkaamman, värikkäämmän ja litteämmän yhteiskunnan, missä vaikuttamaan ja unelmiamme etsimään pääsemme me kaikki.

– Internet on uusi globaalin keskustelun mahdollistaja. Dialogista tulee sen kautta horisontaalista. Kohta työelämään astuvat nuoret ovat digitaalista, sosiaalisen teknologian sukupolvea. He muuttavat väistämättä tekemisen kulttuuria myös liikemaailmassa. Maailma ei ole enää isojen yritysjohtajien vaan sinun ja minun, Aaltonen sanoo lehtemme haastattelussa.

Yritykset – valmistautukaa ja hyödyntäkää muutos

Aaltosen teorian mukaan länsimaissa ollaan jo siirtymässä jälkimaterialistiseen kauteen. Kun ihmisten kiinnostus materialismiin vähenee, pitää yritysten keksiä uusia keinoja tehdä tulosta säilyäkseen hengissä.

– Teemme ympäristön kannalta kestävämpiä valintoja ja haemme parempaa elämänlaatua, omaa päätösvaltaa ja enemmän omaa vastuuta. Tässä kehityksessä esiin nousevat ei-materialistiset ideat ja yritykset. Tällaiset ideat ovat voimakkaita.

Jotta näkisimme tulevaisuuteen ja ehtisimme sopeutua tuleviin muutoksiin, yrityksissä ja julkisissa organisaatiossa pitäisi pidentää suunnittelun aikajännettä. Aaltonen suosittelee ajattelemaan strategisesti myös pidemmällä tähtäimellä kuin kvartaalin, vuoden tai viiden vuoden näkökulmasta.

– Uskaltakaa katsoa tarpeeksi kauas, sillä liian lyhyt aikajänne estää näkemästä tulevaisuuteen, Aaltonen muistuttaa lopuksi.

Lue koko artikkeli VISMAgazine-lehdestämme sivulta 6.

Millaisena sinä näet tulevaisuuden?

0