Siirry sisältötekstiin

eKuitti on askel kohti reaaliaikataloutta

Digitalisaation tason nostaminen ja automaation lisääminen ovat askeleita kohti reaaliaikataloutta, ja eKuitit ovat yksi tärkeä osa kokonaisuutta.

eKuitti on askel kohti reaaliaikataloutta
eKuitti, älykuitti, digitaalinen kuitti – samalla asialla on monta eri nimeä

Ostitko tarvikkeita kotitoimistolle? Maksoitko työhön liittyviä matka- tai edustuskuluja? Tai muita yritykselle kuuluvia kuluja?

Kuitinantovelvollisuus perustuu lainsäädäntöön. Kun on kyse yritykselle kuuluvasta kulutapahtumasta, kuitti ja maksutapahtuman tiedot tarvitaan kirjanpitoa ja mahdollista kulukorvausta varten. Paperiset kuitit tuppaavat kuitenkin helposti hukkumaan, ja niiden etsiminen tai käsittely ylipäätään voi viedä yllättävän paljon aikaa.

Paperikuittien käsittelyyn löytyy jo nykyisellään helpotusta. Tarjolla on mm. mobiilisovelluksia, joiden avulla kuittikuva voidaan välittää taloushallinnon järjestelmään tai kuittikuvasta voidaan muodostaa saman tien kululasku matka- ja kulunhallintajärjestelmään.

eKuitti, älykuitti, digitaalinen kuitti – rakkaalla lapsella on monta nimeä

Eikö olisikin kätevää, jos tarvittava kuittidata välittyisi myyjältä ostajalle suoraan ja automaattisesti, ilman ylimääräisiä vaiheita? Tähän suuntaan ollaan onneksi menossa digitaalisten kuittien eli eKuittien myötä. eKuiteissa on kyse rakenteisesta ja digitaalisesta kuittidatasta, jossa kuitti ja maksutapahtuma välittyvät järjestelmästä toiseen. 

”eKuiteissa on kyse rakenteisesta ja digitaalisesta kuittidatasta, jossa kuitti ja tapahtuma välittyvät järjestelmästä toiseen.”

Tiedot välittyvät tällöin automaattisesti myyjän järjestelmästä sekä kortinhaltijalle että ostajan käyttämään talous- tai matka- ja kulunhallintajärjestelmään. Näin kuittien käsittely helpottuu ja nopeutuu ja yrityksen kirjanpitoon saadaan valmista, virheetöntä ja ajantasaista tietoa.

Kuittikasojen tilalle automaatiota ja vapautuvia työtunteja

Isossa kuvassa eKuitti on osa reaaliaikatalouden hankekokonaisuutta, jolla halutaan nostaa yritysten digitalisaation tasoa sekä helpottaa rakenteisen taloustiedon avulla tiedon liikkumista ja hyödyntämistä järjestelmien välillä. Rakenteista taloustietoa ovat myös muun muassa verkkolaskut, jotka ovat jo arkipäivää monessa suomalaisessa yrityksessä.

eKuitti-kokonaisuutta rakennetaan parhaillaan, ja tähän liittyvä valtionhallinnon eKuitti-pilotti alkoi syksyllä 2019. Pikkuhiljaa hankkeeseen tulee mukaan lisää maksukorttitoimijoita, palveluntarjoajia, kauppiaita ja järjestelmiä. Digitalisaation tason nostaminen ja automaation lisääminen ovat askeleita kohti reaaliaikataloutta, ja digitaaliset kuitit ovat yksi tärkeä osa kokonaisuutta.

Järjestelmätoimittajana seuraamme tiiviisti eKuitin ja eKuitti-kokonaisuuden kehittymistä Suomessa sekä tuomme siihen oman panoksemme järjestelmien kehityksen kautta. Matka- ja kululaskuohjelma Visma.net Expensen tiimissä suunnitellaan jo aktiivisesti toimenpiteitä eKuitti-hankkeen ympärille ja tarkkaillaan Valtiokonttorin reaaliaikatalouden hankekokonaisuuden edistymistä. 

Tulevaisuudessa kuitti voisi kulkea esimerkiksi automaattisesti eKuittina myyjän järjestelmästä matka- ja kululaskuohjelma Expenseen ja sieltä eteenpäin kirjanpitoon. Manuaaliset vaiheet jäävät pikkuhiljaa historiaan – ja tilalle saadaan automaatiota ja vapautuvia työtunteja!

Tutustu Valtiokonttorin reaaliaikatalouden hankekokonaisuuteen täällä »

Lue lisää matka- ja kululaskuohjelma Visma.net Expensestä »

Suosituimmat