Edustus- ja markkinointikulujen käsittely

Edustus- ja markkinointikulut sekä niiden erot on hyvä tunnistaa, sillä niiden käsittely eroaa toisistaan niin arvonlisäverotuksessa kuin tuloverotuksessakin. Mitä nämä kulut siis ovatkaan?

Edustuskulut

Edustuskuluja ovat elinkeinotoimintaan liittyvät sellaiset vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta johtuvat kulut, jotka kohdistuvat yrityksen ulkopuolisiin tahoihin, esimerkiksi asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, ja joilla pyritään liiketoiminnan edistämiseen, nykyisten asiakassuhteiden säilyttämiseen tai uusien asiakassuhteiden luomiseen. Edustusmenoihin katsotaan kaikki edustustarkoituksessa syntyneet kulut, esimerkiksi ravintolamenot, edustuslahjat ja edustusmatkojen kulut.

Arvonlisäverolain mukaan edustusmenoista ei vähennystä voi tehdä ja elinkeinoverotuksessa edustusmenoista vain puolet on vähennyskelpoisia kuluja.

Markkinointikulut

Markkinointikuluiksi katsotaan mainostamiseen, myynninedistämiseen ja suhdetoimintaan liittyvät kulut, kuten kulut ilmoittelusta eri medioissa, asiakastapahtumista syntyneet kulut sekä yrityksen julkisuuskuvan ylläpitämisestä aiheutuneet kulut. Kun markkinointikulut liittyvät yrityksen harjoittamaan elinkeinotoimintaan, ovat ne vähennyskelpoisia niin arvonlisäverotuksessa kuin elinkeinoverotuksessakin.

Missä menee raja näiden kulujen välillä?

Edustusmenot ovat luonteeltaan markkinointimenojen kaltaisia, joten rajanveto näiden kulujen välille on vaikea välillä tehdä. Edustustilaisuuksiin liittyvät kulut ovat kaikki vähennyskelvottomia. Markkinointitilaisuuksien osalta on hyvä tarkastella seuraavia seikkoja:

  • tilaisuuden tarkoitus ja luonne
  • kulujen luonne
  • osallistujat

Tilaisuuden luonteen määrittämiseen vaikuttavat tilaisuuden ohjelma, toteutettu sisältö ja tarjoilu. Jos tilaisuudessa on tarjoilua, merkitystä on tilaisuuden ohjelman pituudella, toiminnallisella liittymisellä tilaisuuden ohjelmaan ja tarjoilun sisällöllä. Jos tarjoilu on tilaisuudessa pääosassa, on tällöin kyse edustustilaisuudesta. Markkinointitilaisuudessa tarjoilu on tavanomaista ja toissijaista tilaisuuteen nähden. Tarjoilu voisi olla tällöin kahvitarjoilua tai buffet-tyyppistä lounasruokailua.

Markkinointitilaisuudet ovat kaikille avoimia tilaisuuksia. Jos taas tilaisuuteen on kutsu vain tietyille henkilöille tai henkilöryhmille, tapahtuma on tällöin edustustilaisuus.

Edustuslahjat ovat yleensä valittu juuri lahjan saajaa ajatellen, kun taas vähennyskelpoiset mainoslahjat ovat massalahjoja ja arvoltaan vähäisiä. Mainoslahjoihin on yleensä myös painettu yrityksen nimi tai logo. Alkoholilahjat on yleensä katsottu verotuksessa edustuslahjoiksi.

Kannattaa muistaa, että näyttövelvollisuus tilaisuuteen liittyvien kulujen vähennyskelpoisuudesta on aina verovelvollisella itsellään. On siis hyvä laittaa selvitys tilaisuuksien luonteesta menotositteiden yhteyteen, muutoin ne voidaan katsoa edustuskuluiksi.

Keskustelemme mielellämme kanssasi  lisää tästä ja muista taloushallinnon aiheista. Ole meihin yhteydessä, mikäli jokin taloushallinnon osa-alue mietityttää!

SatuSiitonenpieniSatu Siitonen
Kirjanpitäjä, KLT ja Business Advisor-koulutettava
Visma Services Oy

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: