Visma Blog Finland

Digitalisoituminen on läsnä niin vapaa-ajalla kuin työssäkin

internetin käyttö

Sähköisten kanavien ja palveluiden kehityksen myötä meillä on yhä useammin vapaus päättää, miten, missä ja milloin työmme tai arkiset asiamme hoidamme. Suomi on yksi internetin käytön edelläkävijöistä ja internetin hyödyntäminen onkin yleistynyt nopeasti kaikissa ikäryhmissä. Kasvun varaa on enää vanhemmissa ikäluokissa. Nettiä käytetään kotona asioiden hoitoon, tiedon hakuun ja viestintään sekä yhä useammin myös ostosten tekemiseen, pankkiasioiden hoidosta puhumattakaan. Myös mediasisältöjen käyttö netin kautta on monelle lähes jokapäiväistä. Teknologia tuo meille hyötyä ja helpotusta arkeen.

Pilvi-termiä käytetään lähinnä puhuttaessa teknologiasta, joka mahdollistaa ohjelmistojen ja palvelujen käytön yrityksissä internetin välityksellä. Internet on mahdollistanut meille kuluttajille nämä yritysmaailmaa puhuttavat SaaS, eli pilvipalvelut. Käytämme pilvipalveluita usein tietämättämme. Meille on tarjolla monenlaisia palveluja, jotka tuotetaan pilviperiaatteella. Internetin kautta käytettävät tiedostot ja palvelut ovat yleisemmin valokuvia, videoita ja ostettuja sisältöjä kuten musiikkia, elokuvia ja kirjoja. Yleisimmin pilveen tallennetaan valokuvia.

Internetin käyttö puhelimen kautta kasvaa vauhdilla, ja älypuhelin onkin käytössä jo yli puolella väestöstä. Kännykkäänsä tiivisti tuijottavat suomalaiset eivät välttämättä enää kirjoittelekaan tekstiviestejä vaan ylläpitävät sosiaalisia verkostojaan tai lukevat viimeisimmät päivän uutiset. Älypuhelinten ja kannettavien päätelaitteiden lisääntyminen on mahdollistanut internetin mobiilikäytön myös työasioissa.

Kansainvälisen tutkimusyritys Gartnerin mukaan vuoteen 2016 mennessä suurin osa yritysten IT-investoinneista tehdään pilvipalveluihin. Pilvipalveluiden kautta yritykset voivat automatisoida omia tietovirtojaan ja tehdä rutiineista mehdollisimman helppoja. Lue koko artikkeli uusimmasta asiakaslehdestämme s. 23, VISMAgazinesta

0