Siirry sisältötekstiin

Digitalisaatio kaikkien tukena poikkeusoloissa

Poikkeustilanteessa on yksi asia, mikä auttaa meitä kaikkia arjen jatkuvuudessa ja mistä saamme suomalaisina olla tänään erityisen kiitollisia. Se on digitalisaatio.

digitalisaatio poikkeustilanteessa

Kaikkien huulilla on nyt yksi sana ja mielessä lukuisia ajatuksia. Valmiuslaki otettiin juuri käyttöön Suomessa. Uutta poikkeusolojen arkea opettelee nyt jokainen.

On kuitenkin yksi asia, mikä auttaa meitä kaikkia arjen jatkuvuudessa ja mistä saamme suomalaisina olla tänään erityisen kiitollisia. Se on digitalisaatio.

Pitkän aikavälin hankkeet tukena tämän päivän poikkeusoloissa

Jo pitkään ennen poikkeusoloja digitalisaatio on nimetty koulutuksen ja maamme tulevan tuottavuuden kannalta keskeiseksi tekijäksi. Esimerkiksi vuonna 2015 maamme silloinen hallitus käynnisti perusopetuksen oppimisympäristöjen ja digitaalisen oppimisen tukevan kärkihankkeen, jonka myötä kouluissa on laajennettu modernien digitaalisten työvälineiden sekä työtapojen käyttöä. Tänään saamme olla onnellisia näistä koulussa opetetuista taidoista sekä sähköisten työvälineiden sekä viestintäjärjestelmien toimivuudesta.

Tänään saamme olla onnellisia myös useista muista hallituksen digitalisaatioon liittyvistä kärkihankkeista sekä yritysten toteuttamista palveluista, joiden avulla voimme toimia arjessa paikasta riippumatta. Vallitsevissa poikkeusoloissa digitalisaatio onkin paitsi tuottavuuden elinehto, myös yksi tärkeimmistä toimintakyvyn ylläpitäjistä yksityishenkilöiden, yritystoimintojen, kunta- ja sotesektorin sekä julkishallinnon arjessa.

Listasimme alle esimerkkejä siitä, miten digitalisaatio tukee yksityishenkilöitä ja organisaatioita poikkeusoloissa.

Digitalisaatio yksityishenkilöiden tukena

Yksityishenkilöinä voimme esimerkiksi:

 • Saada tietoa ajantasaista päätöksistä ja ohjeista suoraan hallitukselta
 • Viestiä turvallisesti kodin ja oppilaitosten välillä sekä mahdollistaa lasten opiskelun jatkuvuuden poikkeusoloissa
 • Tehdä ostoksia verkkokaupoista, varata aikoja avoinna olevilta palveluyrityksiltä sekä osallistua etänä järjestettäviin harrastuksiin
 • Hakea töitä, tehdä työtä kotona tai saada ohjeet työvuoroihin esimerkiksi terveydenhuollon tehtävissä
 • Varata lääkäriaikoja verkossa, nähdä vero- ja eläketietoja ajantasaisesti sekä hoitaa pankkiasiat mobiilisti.

Digitalisaatio yrittäjien tukena

Pienyrittäjät voivat esimerkiksi:

 • Viestiä toiminnastaan ja päivittää toiminnan ehdoista asiakkailleen
 • Ylläpitää yritystoimintaa sähköisten varauskalenterien, sähköisen allekirjoituksen sekä laskutus- ja kirjanpitojärjestelmien avulla siltä osin kuin se on mahdollista
 • Toteuttaa liiketoimintaa etänä esimerkiksi verkkokurssien, webinaarien ja videoiden avulla sen ollessa mahdollista
 • Saada ajankohtaista tietoa valtion taloudellisesta tukemisesta koronakriisin aikana.

Digitalisaatio yritysten tukena

Pk-yritykset ja suuret yritykset voivat esimerkiksi:

 • Toteuttaa liiketoimintaa etänä tai sopia päivittyneistä työssäolon käytänteistä
 • Pitää etäkokouksia oman henkilöstön sekä asiakkaiden kanssa
 • Toteuttaa sujuvaa henkilöstöhallintoa, kuten maksaa palkkaa, seurata työaikoja, hallita tehokkaasti työvoimaa sekä edistää hyvää työilmapiiriä etätyöympäristössä
 • Hoitaa sopimukset, tilausvahvistukset ja muut asiakirjat etänä allekirjoittamalla ne sähköisesti
 • Lähettää verkkolaskuja, ylläpitää kirjanpitoa sekä päivittää talousennusteita.

Digitalisaatio kuntien tukena

Kunnat voivat esimerkiksi:

 • Turvata palveluiden saatavuutta terveydenhuollosta koulutukseen
 • Toimia ja päättää kriisitilanteesta saatavan tiedon pohjalta sen toimivaltaan kuuluvissa kysymyksissä sekä tiedottaa kuntalaisia digitaalisissa kanavissa
 • Toteuttaa hallituksen päätöksiä paikallisella tasolla

Digitalisaatio sosiaali- ja terveystoimen tukena

Sosiaali- ja terveystoimi voi esimerkiksi:

 • Toimia kansalaisten parhaaksi saatavilla olevan tiedon, päätösten ja resurssien saatavuuden valossa
 • Hallita tehokkaasti työvoimaa, kuten suunnitella ja päivittää työvuoroja, viestiä työntekijöille, hallita palkkoja työvuorojen keston sekä ajankohdan perusteella, sopia tuuraajista sekä uudelleenjärjestää lomia pikaisellakin aikataululla
 • Viestiä toimipaikkojen aukiolosta ja toimintojen uudelleenorganisoinnista

Digitalisaatio julkishallinnon tukena

Julkishallinto voi esimerkiksi:

 • Saada ajankohtaista tietoa epidemiatilanteesta päätöksenteon tueksi
 • Laatia sähköisiä kyselyjä esimerkiksi etätyömahdollisuuksista ja lasten kotihoidosta varhaiskasvatuksen järjestäjän ja kodin välillä
 • Nopeuttaa valmiuslain käyttöönottoa ja välittää siitä tietoa kaikille kansalaisille digitaalisen keinovalikoiman avulla
 • Mahdollistaa julkishallinnon palveluiden jatkuvuuden poikkeustilanteessa.

Visma palvelee poikkeustilanteessa

Vismana meidän on suuri kunnia olla tukenanne poikkeusolosuhteissa pilvipohjaisten tuotteiden, palveluiden, tiedolla johtamisen sekä automatisaation keinoin. Meillä on hyvin laaja valikoima tuotteita ja palveluita kaikille yrityksille sekä organisaatioille, joilla tuemme liiketoimintaasi sekä arkeasi poikkeusoloissa.

Suosituimmat