Siirry sisältötekstiin

Digitalisaatio ja varhaiskasvatus

Digitalisaatio alkaa olla arkipäivää päiväkodeissakin. Mietteitä muuttuvasta varhaiskasvatusmaailmasta.

Valmistuin lastentarhanopettajaksi keväällä 1983. Tuolloin ei vielä ollut paljoakaan puhetta tietotekniikan käytöstä päivähoidossa, nyttemmin varhaiskasvatuksessa. Vuosikymmenen loppupuolella pääsin tutustumaan Automaattiseen Tietojen Käsittelyyn CP/M-käyttöjärjestelmällä varustetulla Kaypro 4 -”kannettavalla” (lainausmerkeissä, koska painoa oli useita kiloja, ellei jopa kymmenen). Koneessa oli kaksi lerppuasemaa, joista A-asemaan laitettiin ohjelmalevy, ja B-asema toimi tallennusasemana. Tällä ihmeellä hoidin pienen yksityisen päiväkodin johtokunnan pöytäkirjojen kirjoittamisen ja muutaman vuoden myös päiväkotiyhdistyksen kirjanpidon. Kirjanpidon ja muut tulosteet tulostin pienehköllä Brother-matriisikirjoittimella.

Kylläpä asiat hoituivat joutuisasti ja helposti. Kunnes eräänä vuonna sain huomata varmuuskopioinnin merkityksen. Jostain vieläkin tuntemattomasta syystä en sinä vuonna ollut ottanut kuukausittain varmuuskopiota kirjanpidosta ja – edelleen tuntemattomasta syystä – lokakuussa huomasin kaiken tallennetun tiedon kadonneen työlevykkeeltä! Onneksi kaikki päiväkirjat ja raportit olivat tulostettuina, joten niiden ja tositteiden avulla sain kirjanpidon taas ajantasalle. Tuon työrupeaman jälkeen varmuuskopiointi on ollut itsestäänselvyys.

Voisiko tätä jotenkin helpottaa?

Samoihin aikoihin tein päiväkodin johtajan viransijaisuuden Vaasan kaupungille. Tuolloin henkilökunta teki loma- ja muut anomukset nelisivuisella itsejäljentävällä lomakkeella. Lomakkeen jakeluun oli selkeä ohje, kenelle mikäkin kappale toimitetaan (alin kappale lomakkeen täyttäjälle; teksti ei koskaan jäljentynyt siihen kovin hyvin). Lomakkeen muut kappaleet toimitettiin edelleen joko sisäisenä postina tai itse vieden silloiseen hallintokuntaan eli sosiaalivirastoon. Jo tuolloin pohdin mielessäni, voisiko olla jokin muu keino saada tietoa kulkemaan jouhevammin paikasta A paikkaan B, mutta siihen meni vielä 18 vuotta! Vuonna 2008 pääsimme päiväkotini kanssa pilotoimaan HR-ratkaisua, jossa anomukset, päätökset ja työsopimukset tehdään sähköisesti. Tarvittavat tiedot siirtyvät reaaliaikaisesti esim. palkkaohjelmaan.

Uudet tuulet

Viimeiset vuodet ovat olleet todellisia digiloikan vuosia varhaiskasvatuksessa. Uusi esiopetussuunnitelma ja elokuussa käyttöön otettu Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisältävät TVT:n tuomisen lapsen arkeen. Tavoitteena on, että lapsi tutustuu erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Käytettävissä olevaa teknologiaa käytetään digitaaliseen dokumentointiin mm. leikeissä, tutkimisessa ja taiteellisessa kokemisessa. Parhaimmillaan  tieto- ja viestintäteknologian käyttö tukee lapsen luovaa ajattelua, yhteistoiminnan taitoja ja lukutaitoa. Päiväkoteihin on hankittu erilaisia TVT-välineitä, joilla lapset pääsevät kokeilemaan esim. valokuvausta ja elokuvien tai musiikin tekoa yhdessä toisten lasten sekä osaavan ja asiasta oikeasti innostuneen aikuisen kanssa.

Kolmekymmentäyksi vuotta eri päiväkodeissa esimiehenä vaihtui elokuussa määräaikaiseen asiantuntiijatehtävään Vismalla. Tätä kirjoittaessani olen ollut talossa jo kuusi viikkoa ja viihtynyt erittäin hyvin. On ollut erittäin mielenkiintoista päästä näkemään Wilman kehitysprosessia varhaiskasvatukselle toimittajan näkökulmasta.

Wilmaan tulossa oleva uusi kokonaisratkaisu varhaiskasvatukseen tulee jouduttamaan prosesseja ja samalla selkeyttämään asiakaspalvelua. Wilman jo olemassa olevia ominaisuuksia hyödyntämällä varhaiskasvatuksen ja kodin välinen viestintä tulee olemaan reaaliaikaista. Lisäksi mahdolliset rajapinnat esim. työvuorosuunnitteluohjelmaan tulevat antamaan kasvattajille enemmän aikaa keskittyä perustehtäväänsä. Tiedonsiirto nivelvaiheessa, varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetukseen, on tietenkin yksi tärkeä ominaisuus. Nyt kun Opetushallitus on myös varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona, on enemmän kuin luontevaa, että sama järjestelmä on käytössä koko opinpolun varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluun asti, eli huoltajilla voi olla samat tunnukset käytössä jopa 18 vuotta.

Itse odotan innolla, että jossain vaiheessa vielä pääsen käyttämään tätä uutta ratkaisua.

Suosituimmat