Digitaalisen takana on arvot

Digi

Arvojen ja ihmisten valintojen kutominen digitaalisiin prosesseihin on eittämättä yksi ihmiskunnan suurista haasteista. Eräs esimerkki tästä työstä on Googlen julkaisema hakutulosten arvioinnin opaskirja.

Hakutulosten arviointiohjeet (Search Quality Raters Guidelines) on 160-sivuinen ohjekirja. Se ei suoraan määritä sitä, mikä on millekin haulle paras tulos, vaan sitä käyttävien arvioijien tarkoitus on tarkistaa hakutulosten laadukkuus.

Käsikirjan vaikutus Googlen hakutuloksiin on siis epäsuora – mikäli arvioijat toteavat hakutulosten laadun heikoksi, seuraa hakukoneen käyttämän algoritmin tuunausta. Vaikkei ohjekirjasta voikaan algoritmia suoraan lukea, tarjoaa se silti mainion kurkistusikkunan siihen, millaisia sivuja halutaan hakutuloksissa nostaa korkealle.

Laskeminen on vain väline

Käsikirjan olemassaolo tukee ajatusta ihmisestä digitalisaation keskiössä. Kun Google järjestää hakualgoritmillaan tuloksensa käyttäjien eteen tiettyyn järjestykseen, ei tässä laskennassa tietenkään voida eikä edes haluta käyttää ihmistä välissä. Kone ei kuitenkaan päätä, mikä on ihmiselle tärkeää tai hyödyllistä. Tarkoituksenahan on tarjota hakijalle paras mahdollinen tulos ja tässä tehtävässä laskennalla on vain välineellinen arvo.

Julkaistu käsikirja pitää sisällään satoja esimerkkejä websivujen sisällöistä sekä hakujen ja hakutulosten yhdistelmistä. Tavoitteena on harjaannuttaa arvioijalle rautainen ammattitaito hakujen ja niihin liittyvien sivujen arviointiin. Opimme, että ns. rahat-tai-henki sivut ovat erityistarkkailussa tai että arvokkaalla lisäsisällöllä voidaan suuresti vaikuttaa sivuston laatuun – arvioija joutuu myös tekemään melko laajaa taustatutkimusta kohteena olevista sivustoista.

Arvoja kudotaan digitaalisiin prosesseihin

Kun tutustuu arvioijan tehtävään, on se lopulta selkeä ja ymmärrettävä. Arvioijan tehtävänä voi olla vaikkapa tehdä arvovalintoja eri sivujen välillä. Toinen sivu voi saada arvion ”Highest” kun taas toinen vaikkapa ”Low+”. Arvioijan tehtävänä on välittää inhimillisiä arvoja koneen laskettavaksi.

Meillä on siis tässä esimerkki ihmisen ja koneen työnjaosta. Yksinkertaistaen: ihmiset päättävät mitä lasketaan ja kone tekee mekaanisen työn.

Inhimillisten arvojen ja valintojen kutominen digitaalisiin prosesseihin on varmasti jälleen yksi ihmiskunnan suurista haasteista. Matkaa kuitenkin taitetaan, tästä Googlen opaskirja on yksi esimerkki.

Myös meillä Vismalla on kokemusta tämänkaltaisesta työstä. Meidänkin tehtävämme on kutoa inhimillistä toimintaa, valintoja, lainsäädäntöä ja hiljaista tietoa digitaalisiin prosesseihin – ja siten että ihminen säilyy ajajan paikalla.

0