Matkalla konsultoivaksi kumppaniksi

Business Advisor valmennettavat matkalla asiakkaan konsultoiviksi kumppaneiksi

Advisory palvelut ovat lisäarvoa tuottavia asiantuntija- ja neuvontapalveluja, joissa avainasemassa on toimia asiakkaan päätöksentekijän; yritysjohtajan tai yrittäjän konsultointikumppanina. Business Advisor onkin siis liiketoiminnan ja talouden neuvonantaja, mentori ja keskustelukumppani.

Business Advisor valmennusohjelma käyntiin

Nykyaikaisen tilitoimiston asiakastyö vaatii yhä konsultoivampaa otetta ja Advisory palvelut puolestaan vaativat uudenlaista osaamista. Haluamme vastata tähän tarpeeseen valmentamalla kyvykkäitä ja sitoutuneita kirjanpitäjiämme kehittämään omaa osaamistaan entistäkin syvemmälle tasolle. Starttasimme hiljattain Business Advisor valmennusohjelman joka tähtää yritysneuvojan ammattitutkintoon ja jossa osallistujat mm. tuotteistavat palveluja, vievät käytäntöön uusia ratkaisuja asiakkaille ja kehittävät nykyisiä palvelujamme vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeita.

Business Advisor valmennuksen startti

Valmennuksen ensimmäisenä päivänä: ”Käsi ylös, jos haluat kehittää ammatillista osaamistasi!”

Toimimme useilla eri paikkakunnilla ja valmennettavamme edustavat kattavasti eri toimistojamme. Business Advisorit tulevatkin muodostamaan valtakunnan laajuisen osaajaverkoston, jonka kautta asiantuntijuutta ja osaamista saadaan levitettyä yhä laajemmin yritysjohtajien ja yrittäjien käyttöön ympäri Suomen, myös paikallisille asiakkaille. Vuorovaikutus ja viestintätaidot nousevat myös isoon rooliin Advisory palveluissa ja kannustammekin valmennettaviamme jakamaan asiantuntemustaan jatkossa myös täällä Visman blogissa.

Business Advisor analysoi, tulkitsee ja jatkojalostaa liiketoiminnan tietoja

Lähtökohtana on asiakkaan liiketoiminnan prosessien, toimialan ja liiketoimintaympäristön ymmärtäminen. Digitalisointi lisää ajantasaisen ja läpinäkyvän tiedon määrää. Business Advisor analysoi, jatkojalostaa ja tulkitsee tätä tietoa. Yrityksen johtamiseen tarvitaan tunnuslukuja ja mittareita. Tärkeiden tunnuslukujen määrittäminen pitää tehdä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta niistä on hyötyä yrityksen johtamisessa. Päätöksentekijän on ymmärrettävä mistä nämä tunnusluvut muodostuvat ja miten niihin voidaan vaikuttaa. Entistä enemmän yritysjohdon katseen on oltava tulevaisuuden suunnittelussa. Tätä varten tarvitaan laskelmia rahan riittävyydestä, budjetointia, ennustamista ja erilaisia laskelmia esimerkiksi investointien kannattavuudesta ja vaikutuksista yrityksen kassavirtaan. Business Advisor tarvitsee siis vankkaa sisäisen laskennan osaamista.

Tämä on palvelua ihmiseltä ihmiselle, jossa onnistuminen vaatii erilaisuuden ymmärtämistä ja kykyä asettua päätöksentekijän asemaan. Advisorin on osattava kysyä oikeita kysymyksiä ja nostaa sieltä esiin liiketoiminnan kannalta merkittäviä asioita, mutta ennen kaikkea on uskallettava antaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

Syvempää asiantuntemusta ja vahvempia verkostoja

Tulevien Business Advisorien ensimmäisessä tapaamisessa kuulimme valmennettavilta mm. seuraavia innostavia perusteluita miksi he päättivät hakea mukaan koulutukseen.

  • ”Asiakkaat kaipaavat nykyään yhä useammin konsultoivampaa otetta ja haluan pystyä vastaamaan siihen tarpeeseen.”
  • ”Innovatiivisena ihmisenä erityisesti tuotekehittäjänä toimiminen ja uusien ratkaisuiden pilotointi kiinnostaa kovasti.”
  • ”Tunnen perinteisen kirjanpidon substanssin jo erittäin hyvin. Tavoitteenani on nyt erikoistua myös sisäisen laskennan puolelle.”
  • ”Haluan kehittää ja laajentaa omaa ammattitaitoani, ja tarjota siten monipuolisempia palvelu- ja ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaille.”
  • ”Mielestäni roolissamme on tärkeää kulkea asiakkaan (esim. yrittäjän) tukena. Siksi haluaisinkin kehittää myös viestintätaitojani.”
  • ”Laajentamalla verkostojamme pystymme tukemaan yrittäjiä koko maan laajuisesti. Verkostojen kautta voin saada myös tukea omaan työhöni.”
  • ”Tärkeää on myös se, että me kaikki eri puolelta Suomea kohdattaisiin toisemme, verkostoiduttaisiin ja jaettaisiin osaamistamme.”
  • ”Uusien järjestelmien käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen asiakkaiden kanssa kiinnostaa erityisesti.”

Timperi Kristiina

Kristiina Timperi
Varatoimitusjohtaja
Visma Services Oy

 

Saat kauttamme jo nyt monipuolisia taloushallinnon konsultointipalveluita, tutustu:

Taloushallinnon konsultointia ja osaamista yrityksesi täsmätarpeisiin ››

 

Jos asiantuntijan ura Vismalla kiinnostaa…
kannattaa pikimmiten ottaa LinkedIn sivumme seurantaan linkedin.com/company/visma

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: