IT-budjetit kuriin investoimalla

Yritysten vuosittaisiin IT-budjetteihin kohdistuu jatkuvasti kasvupaineita. Silti harva yrityspäättäjä pystyy kysyttäessä määrittelemään investointien suoran liiketoimintahyödyn. Oikein kohdennettuna pilvipalvelut saattavat olla ratkaisu IT-investointien kurissa pitämiseen.

Tässä 5 rahan arvoista vinkkiä IT-kulujen hallinnointiin:

1. Minimoi tai eliminoi IT-resurssit

Kuinka monta IT-asiantuntijaa yrityksesi työllistää? Pilvi-mallissa suurin osa taloushallintojärjestelmän IT-vastuusta on ulkoistettu ja myös paikallisten työasemien ylläpitotarve vähenee. Näin omien ja ostettujen IT-resurssien tarve vähenee rajusti.

2. Tehot heti käyttöön

Joudutaanko järjestelmäpäivitysten yliheitto tekemään ilta-aikaan, jotta vältetään katkot työskentelyssä? Ei enää paranneltujen ominaisuuksien odottelua. Pilvessä käytössäsi ovat aina uusimmat järjestelmäversiot ja uudet toiminnallisuudet päivittyvät ilman yliheittoja. Päivityksiin kuuluu usein testipäivitys, joka täytyy hyväksyä ennen kuin uusi versio tulee tuotantokäyttöön. Näin pysytään selvillä siitä, milloin uusi ohjelmaversio otetaan käyttöön.

3. Huomioi takaisinmaksuaika

Mikä on yrityksen viimeisimmän IT-investoinnin takaisinmaksuaika? IT-investoinnit nähdään usein pakollisena kuluna eikä takaisinmaksuaikaa edes välttämättä aina lasketa. Pilvipalveluissa kulut kääntyvät tuotoiksi erittäin nopeasti:

  • Laitteistoja ei tarvitse hankkia eikä määritellä. Laitteistojen käyttöikä pitenee eikä paikallisia asennuksia tarvitse tehdä
  • Palvelun käyttöönottoasetusten tekemiseen kuluva aika on huomattavasti lyhyempi
  • Käyttöönotto yleensä nopeampaa, koska palvelun toimittaja vastaa teknisestä ympäristöstä
  • Ennakkoinvestointi on pienempi, koska laitteistoja tai ohjelmistoja ei tarvitse ostaa

4. Ei lisäkuluja päivityksistä

Pilvipalvelut ovat parhaimmillaan osa yrityksen riskinhallintaa. Ennakoitavuus paranee ja yllätyspäivityksiltä sekä yllätyslaskuilta vältytään. Pilvipalveluihin sisältyy erilaisia ylläpitopalveluita kuten versiopäivityksiä, huoltopaketteja sekä pikakorjauksia. Muutokset toteutetaan toimistoaikojen ulkopuolella eivätkä ne vaikuta palveluiden käyttöön.

5. Maksa siitä mitä käytät

Kalliiden järjestelmän osista ja ominaisuuksista tyypillisesti vain puolet ovat käytössä, koska loput kuuluivat pakettiin vaikkei niiden käytölle ole tarvetta. Pilvipalveluissa kustannukset perustuvat käyttöön: ainoastaan käytetyistä lisensseistä ja IT-resursseista maksetaan. Kiinteitä kuluja on vain vähän. Skaalautuvuus tuo joustavuutta ja lisää kustannusten hallintaa toiminnan kasvaessa, taantumassa tai kausivaihteluiden aikana.

Moniin säästövinkkeihin olen esittänyt ratkaisuna pilvipalvelua. Esimerkin modernista taloushallinnon pilvipalvelusta saat katsomalla Visman maksuttoman webinaarin ”Millainen on moderni toiminnanohjausjärjestelmä”. Voi siitä löytää ehkä vielä lisää syitä, miksi pilvipalvelu olisi tehokas ratkaisu myös sinun yrityksellesi.

Entä onko sinun työpaikallasi IT-budjetti säästöjen vai avokätisen kulutuksen kohde?

Nordlund LasseLasse Nordlund
Business Solutions Director
Visma Softwaren

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: