BI-työkalujen kysyntä on nousussa, mutta mitataanko yrityksissä jo liikaa?

Mittaamiskulttuurin vahvistuminen Suomessa on vaikuttanut Business Intelligence (BI) -työkalujen kysynnän kasvuun. Seuranta on hyödyllistä, mutta mitataanko jo liikaa?

Mittaamisesta ja big datasta puhutaan liike-elämässä paljon. Todellisuudessa yrityksissä raportoidaan jo nyt paljon turhaa tietoa, joka ei hyödytä oikeasti ketään. Kun tietomäärään hukutaan, ei älykkäälle, liiketoimintaa ohjaavalle tiedolle jää tilaa.

Seuranta ilman näkemystä tulosten hyödyntämisestä, on hukkaan heitettyä aikaa. Seurannan pitää johtaa analyysin kautta johonkin päätelmään. Mittaamiseen liittyviä yleisimpiä haasteita käsitellään myös Visman asiantuntija-artikkelissa BI-työkalun hankinta pk-yritykseen – 5 huomioitavaa asiaa.

Näin mittaat oikein ja hyödyt tuloksista

Business Ingelligence -työkaluille on paikkansa niin pienissä kuin suurissa yrityksissä. Päätökset on erittäin tärkeä perustaa ajantasaiselle tiedolle tilanteissa, joissa yrityksen kilpailukykyä haastavat liiketoimintaympäristön muutokset tai uusien markkinoiden tavoittelu, tai kun työntekijöitä ohjataan KPI- eli suorituskykymittareilla ja tuloskorteilla.

CIO.com -sivuston asiantuntijahaastattelujen mukaan BI:n avulla on mahdollista vaikuttaa yrityksen tulokseen monin tavoin, kunhan osataan etsiä oikeita asioita, löytää oikeat tiedot ja analysoida ne tarkasti. BI:llä pystytään mm.

  • Tunnistamaan kustannusleikkausmahdollisuuksia
  • Hankimaan kriittisiin liiketoiminnan kysymyksiin nopeasti vastauksia
  • Saamaan syvällisempää tietoa asiakkaista, heidän tarpeistaan ja ostotavoistaan
  • Saamaan syvällisempää tietoa markkinoista ja tuotteista
  • Analysoimaan tietoa tehokkaammin
  • Seuraamaan KPI-mittareita ja linkittämään ne yrityksen strategiaan
  • Antamaan kaikille työntekijöille mahdollisuuden perustaa päätökset oikeaan tietoon
  • Vertailemaan myyntitoimintoja ja tunnistamaan niiden kehitysmahdollisuuksia

Pikaoppaassamme Liiketoimintatiedon ja Business Intelligencen hyödyntäminen pk-yrityksissä on tarkasteltu liiketoimintatiedon analysointia sekä siihen tarvittavia työkaluja pk-yritysten näkökulmasta. Lataa maksuton oppaamme täältä.

Työskentelen Visma Software Oy:n markkinoinnissa. Missionani on kertoa pk-yrityksille, kuinka he voivat tehostaa liiketoimintaansa ja työntekoa nykyaikaisimmilla yritysohjelmistoilla.
Connect with Tuomas: