Siirry sisältötekstiin

AVI tulee – oletko valmis?

Aluehallintoviraston työsuojelutoiminnan vastuualueiden aktiivisuustasoa voi seurata kätevästi etenkin työajanhallintaan ja -seurantaan littyviin ohjelmistoihin ja palveluihin keskittyneissä yrityksissä. Puhelimet pirisevät, sähköposteja satelee ja chattipalvelu käy kuumana, kun AVI on käynyt kylässä.

ajasta ja paikasta riippumatta
ajasta ja paikasta riippumatta

Usein yhteydenotto tulee johdolta, joka ei välttämättä ole ollut etukäteen tietoinen työaikalain vaatimuksista. Työajanseurannan taso on yllättävän monissa yrityksissä tasolla, joka ei kelpaa aluehallintovirastoille vaikka muut työsuojeluun liittyvät asiat olisivatkin kunnossa.

Ohessa AVIn sivuilta lainattua:

“Työsuojelun vastuualueet huolehtivat työsuojelun alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta. Keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä työstä terveydelle aiheutuvia vaaroja ja haittoja. Valvonnan avulla varmistetaan myös työelämän pelisääntöjen toteutuminen työpaikoilla.”

Jotta maamme työpaikat eivät vajoa työntekijöiden ylikuormittamiseen ja rajattomien ylitöiden teettämiseen on AVIn toiminta paikallaan. Työsuojelutarkastajan tulee nähdä ilman laskutoimituksia ainakin päivittäinen työaika, ylityö, mahdollinen liukumasaldo, plussat ja miinukset, ja päivittäiset muutokset saldoon kaikkien työntekijöiden osalta. Oletko valmis?

Lisää tietoa työsuojelusta

Lisää tietoa työajanhallinnasta

Suosituimmat