Miksi työajanseuranta kannattaa – myös nykypäivän työelämässä?

Nykypäivän työelämässä työajan seurannan puutetta perustellaan esimerkiksi työn liikkuvuudella, erilaisilla jouston mahdollisuuksilla ja muuttuneella työskentelykulttuurilla. Työajan seurannalle on kuitenkin hyvät perusteet muutenkin kuin lain puitteissa. Bloggasimme aiheesta.