Miksi sähköinen työajanseuranta kannattaa?

Sähköinen työajanseuranta on oleellinen apuväline työsuoritteiden kirjaamiseen ja seurantaan. Samalla raportointi ja tietojen käsittely palkanmaksua varten helpottuu.