Siirry sisältötekstiin

Asiakkaiden laskutuksen ja maksuvalvonnan hoitaminen syö tilitoimiston resursseja

Jotta maksuvalvonta, huomauttaminen ja perintä olisi tehokasta, se tulee hoitaa ajantasaisesti. Tämä tarkoittaa, että maksusuorituksia seurataan päivittäin, epäselvät maksutapahtumat selvitetään nopeasti, viivästyneet maksut siirretään viipymättä muistutettavaksi ja perittäväksi ennalta määritetyn perintäprosessin mukaisesti.

tilitoimisto

Maksuvalvonta on vain osa tilitoimiston työtä ja sen hoitamiseen on harvoin käytettävissä optimaalisen valvontaprosessin edellyttämiä resursseja. Kerromme tässä artikkelissa kolme seikkaa, jotka vaikuttavat tilitoimiston asiakkailleen tekemän laskutuksen ja maksuvalvonnan tehottomuuteen.

Miksi asiakkaiden laskutuksen ja maksuvalvonnan hoitaminen ei ole tehokasta tilitoimistossa?

Poikkeamien selvittely tehdään vasta tilikauden lopussa

Virheelliset maksut, kuten väärällä viitenumerolle maksetut laskut tai verkkolaskuvirheet, kuormittavat tilitoimistoa. Niiden hoitamiseen ei useinkaan pystytä käyttämään aikaa päivittäin vaan niiden selvittäminen jää tilikauden loppuun. Samalla näihin liittyvät mahdolliset jatkotoimenpiteet viivästyvät.

Jos poikkeamat selvitetään heti niiden ilmettyä, vältytään suuremmalta työmäärältä ja ongelmien kertaantumiselta. Myös ajantasaisten raporttien tarjoaminen asiakkaille on mahdollista, kun myyntireskontra pitää aina paikkansa.

Poissaolot sekoittavat maksuvalvonnan

Erityisesti pienissä tilitoimistoissa henkilöstön poissaolot (varsinkin yllättävät sellaiset) aiheuttavat haasteita. Laskutus ja maksuvalvonta on teknologian ansiosta pystytty jo pitkälle automatisoimaan, mutta siihen liittyy edelleen vaiheita, jotka vaativat oikean ihmisen panosta.

Asiakkaan laskutuksesta ja maksuvalvonnasta vastaavan henkilön sairastuminen voi aiheuttaa viivästyksiä niin asiakkaiden laskujen ja muistutusten lähetykseen kuin perintäprosessin. Tämä heikentää saatavien hallinnan tehokkuutta ja voi pitkittää saatavan kotiutumista.

Rutiinitöiden hoitaminen ei ole kustannustehokasta

Tilitoimiston tärkeä tehtävä on toimia sen asiakkaille asiantuntijakumppanina. Laskutukseen ja maksuvalvontaan liittyy paljon rutiinitöitä, joiden hoitamiseen tilitoimiston ei kannata uhrata sitä aikaa, jonka se voisi käyttää oman asiantuntijuutensa kasvattamiseen ja osaamisensa jakamiseen sen asiakkaiden liiketoiminnan hyödyksi. 

Visma tarjoaa tilitoimistoille kattavaa laskutus- ja maksuvalvontapalvelua heidän asiakkaidensa saatavien hallinnan hoitamiseen. Lataa tästä linkistä ilmainen oppaamme aiheeseen liittyen:

Haluatko lisätietoja?

Visma tarjoaa tilitoimistoille laskutus- ja maksuvalvontapalvelua heidän asiakkaidensa saatavien hallinnan hoitamiseen. Lue, miten laskutuksen ja maksuvalvonnan siirtäminen Visman hoidettavaksi parantaa tilitoimiston tarjoamaa palvelua täältä >>

Suosituimmat