Siirry sisältötekstiin

Asiakas maksaa tilitoimistoille konsultoinnista ja liiketoiminnan ohjaamisesta

Asiakas maksaa tilitoimistoille mielellään konsultoinnista ja liiketoiminnan ohjaamisesta. Tilitoimistoille on tarjolla entistä strategisempi rooli.

Moni tilitoimisto tuskailee tällä hetkellä arjessaan useamman eri ohjelman kanssa. Tilitoimiston yrittäjä saattaa kokea, että siirtyminen yhteen järjestelmään ei ole kannattavaa, saatikka järkevää. Ehkäpä hän miettii yhtenäistämiseen kuluvaa aikaa. Tosiasia on kuitenkin se, että aikaa menee arkisessa työssä usean eri ohjelman tai järjestelmän kanssa työskentelyyn monin verroin kauemmin.

Keskittäminen yhteen järjestelmään vapauttaa aikaa muuhun

Laskuautomaatio on yksi osa-alue tässä kehityksessä ja se on muuttanut ja edelleen muuttamassa tilitoimistojen perusliiketoimintaa. Jos et vielä ole yhtenäistänyt tilitoimistosi järjestelmiä, olisiko nyt sen aika? Perusteluita yhtenäistämiselle on monta, eikä vähäisin niistä ole kustannussäästöt. Karrikoidusti voisi sanoa, että mitä useampi järjestelmä, sitä isommat lisenssimaksut ja sitä epämääräisempi tekeminen. Automaatio ja yksi järjestelmä vapauttavat työntekijöittesi aikaa muuhun, tärkeämpään, esimerkiksi asiakkaasi auttamiseen ja konsultoimiseen. Vuonna 2015 tehdyn tilitoimistojen asiakkaiden tyytyväisyyttä valottaneen selvityksen mukaan hyvän tilitoimiston peruskiviä ovat ammattitaitoisuus, asiakaslähtöisyys sekä digitaalisuus. Toisin sanoen asiakkaat odottavat sujuvuutta sekä tarpeeksi aikaa asiakaspalvelutilanteiden hoitamiselle.

Näistä lähtökohdista yhden järjestelmän taktiikalla myös työtavat yhtenäistyvät ja tilitoimistot pääsevät vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja sitä kautta erottumaan tilitoimistojen joukossa. Ja säästöä syntyy myös siitä, kun sairastuneen tai lomalla olevan työntekijän tuuraaja löytyy helposti, kun järjestelmä on kaikilla sama ja tuttu.

Tilitoimiston käyttämien järjestelmien yhtenäistämisen etuja ovat muun muassa:

  • Asiakkaasi käyttää kanssasi samaa järjestelmää. Esimerkiksi myyntilaskut menevät automaattisesti kirjanpitoon
  • Kustannustehokkuus – pystyt myymään tätä myös asiakkaallesi
  • Vaivattomuus – yhden ohjelman osaajia on monta – osaaminen jakautuu ja kasvaa
  • Pystyt keskittymään asiakkaasi kokonaisvaltaisempaan palvelemiseen – mieti mitä asiakkaasi oikeasti tarvitsee

Kuka auttaa asiakastasi hinnoittelussa tai vaikka tarjousten tekemisessä?

Kirjanpitäjän ammatinkuva muuttuu yhä enemmän yritysneuvojan suuntaan. Perinteisten tilitoimistorutiinien automatisoituessa, siirtyy kirjanpitäjän tehtäviin yhä enemmän jaksottamista ja raportointia sekä tulosten tulkintaa ja analyysiä asiakkaiden suuntaan. Tämä on se työ, josta asiakas on valmis jatkossakin maksamaan. Työ on myös mielekästä, kun rutiinityön määrä vähenee radikaalisti ja ihmisresurssit kohdentuvat tulosten tulkintaan. Kun jatkossa laskut lähtevät selkeän ja varman hyväksymiskäytännön myötä ohjelmasta, pystyy yrittäjä keskittymään olennaisempaan, vaikka hinnoitteluun ja tarjousten tekemiseen. Mutta näihinkin yrittäjä tarvitsee apua, voisiko tämä työ olla tilitoimistojen uutta palvelua? Tämän päivän ja huomisen parhaat tilitoimistot tukevat asiakasta hänen työssään yhä kokonaisvaltaisemmin.

”Kun asiakkaan liiketoiminta tehostuu ja kukoistaa, myös tilitoimiston kasvu mahdollistuu siinä samassa. Tilitoimistoille on tarjolla entistä strategisempi rooli – jos se halutaan ottaa.”

Hyvä tilitoimistokumppani auttaa asiakastaan hänen liiketoiminnan elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Yhden luukun periaate on se, jota asiakaskin enenevässä määrin toivoo. Tässä on hyvä näytön paikka tilitoimistoille lunastaa asiakkaan odotukset. Monella asiakkaallasi saattaa tällä hetkellä olla haaveena esimerkiksi jonkinlainen toiminnanohjausjärjestelmä tai rajapinta taloushallinnon päälle. Asiakkaasi hakee ratkaisulla helppoutta asiakaskannattavuuden ja työajan seurantaan. Miten oivaa tietoa tilitoimistoille, vaikkapa auttaa asiakasta hinnoittelun, kannattavuuden parantamisessa ja tarjousten tekemisessä! Tilitoimistojen on syytä tähän herätä. Ei anneta tilitoimistoille ominaisten palveluiden valua muualle. Tämä muutos on meille uusi liiketoimintamahdollisuus!

Auta asiakastasi ostamaan

Palvelujen paketointi asiakkaalle helposti ostettavaan muotoon on kokonaisvaltaisen palvelemisen, yhden luukun periaatteen ydin. Asiakkaallesi päätöksenteko on paljon helpompaa, jos hänelle on mietitty jo valmiiksi selkeät kokonaisuudet, palvelupaketit. Kerro siis rohkeasti asiakkaallesi, mitä hänen kannattaa ostaa tilitoimistoltasi. Nyt kenttä odottaa tilitoimistolta aktiivisuutta.

Lue seuraavaksi:
Onko tilitoimistollasi kehitysvelkaa?
Tekoäly vapauttaa tilitoimistossa aikaa asiakastyöhön
9 askelta digitaaliseen tilitoimistoon
Webinaaritallenne: Hinnoittelu ja tuotteistaminen tilitoimistossa

 

Lue lisää Fivaldista: fivaldi.fi

Suosituimmat