Asiaa SEPAsta

SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Sen taustalla on Euroopan komission asettama tavoite muodostaa Euroopan talousalueelle maksuliikennettä koskevan kotimarkkina-alueen. Alueeseen kuuluu kaikki EU-maat sekä Islanti, Norja ja Liechtenstein sekä Monaco ja Sveitsi, yhteensä 32 maata.

Yhtenäinen euromaksualue yhtenäistää euromääräisten maksujen ehdot, osapuolien oikeudet ja velvollisuudet sekä käytännöt ja standardit maksamisen peruspalveluiden osalta. SEPAn myötä, maksut menevät nopeammin, paremmin ja halvemmin perille.

Tiivistettynä, SEPAn tavoitteena on

  • Samat maksujen välityksen ehdot koko SEPA-alueella
  • Maksut välitetään koko SEPA-alueella yhtä tehokkaasti ja luotettavasti kuin nyt kotimaassa eli syntyy euromaksamisen kotimarkkina-alue
  • Yhtenäinen infrastruktuuri, säännöt ja standardit
  • Kuluttajien ja yritysten tasavertaisuus maasta riippumatta

SEPA aiheuttaa muutoksia laskujen maksamisessa siten, että kaikkia laskuja maksettaessa käytetään saajan pankkiyhteytenä IBAN-tilinumeroa (International Bank Account Number) ja saajan pankin BIC-koodia. Heinäkuusta alkaen IBAN ja BIC (Bank Identifier Code) ovat olleet pakollisia laskuissa ja tilisiirtolomakkeilla kotimaisen tilinumeron rinnalla.

Yrityksille palkanmaksajan roolissa muutos merkitsee sitä, että työntekijöiltä täytyy tiedustella  heidän IBAN-muotoista tilinumeroa. Palkanmaksupäivääkin määritellään eri tavalla kuin aikaisemmin; SEPA-aikana ilmoitellaan pankkiin maksupäivä (päivä jolloin maksun pitää olla saajan tilillä) veloituspäivän sijasta. Käytännössä  veloituspäivä on yksi pankkipäivä ennen maksupäivää.

Yrityksen kannattaa myös tarkistaa, että mahdolliset taloushallinnonohjelmistot ovat päivitettyjä, sekä kannattaa keskustella oman pankin ja tilitoimiston kanssa SEPAn käyttöönotosta. Tärkeää on myös, että yrityksen tilinumero löytyy laskutustiedoista IBAN-muodossa ja että pankin BIC-koodi on oikein siinä.

Suurimmat vaikutukset SEPAlla on pankkien väliseen tapahtumien välitykseen, mutta myös kansallisiin pankki- ja maksukäytäntöihin tulee muutoksia.

Näin Finanssialan keskusliitto tiivistää SEPAn merkityksen yrityksille:

  • SEPA tuo erityisesti suurille yrityksille mahdollisuuden tehostamiseen ja kustannussäästöihin taloushallinnon ja maksuliikenteen rationalisoinnin kautta: yhden tilin kautta on mahdollista hoitaa koko SEPA-alueen maksuliikenne samoin standardein ja järjestelmin
  • Maksuliikkeessä käytettävä XML-standardi, IBAN ja BIC edellyttävät muutoksia yritysten taloushallinnon ja maksuliikkeen järjestelmiin, joissa käsitellään tilitietoja (reskontrat, palkanmaksu, jne.)
  • SEPA -kortit edellyttävät palveluyrityksiltä ja kaupalta EMV-kortteja hyväksyviä maksupäätteitä ja maksupääteohjelmistoja sekä sopimuksia maksutapahtumien välittämisestä

Lue lisää: Finanssialan keskusliitto https://www.fkl.fi/www/page/fk_www_4538

Niklas Roitto
IT-Manager

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: