Siirry sisältötekstiin

Hyödynnä osaamisen T-mallia henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen työkaluna

Oletko alallasi jonkin tietyn aiheen asiantuntija, todellinen syväosaaja, vai kenties sellainen jokapaikanhöylä? Entä pystytkö toimimaan syväosaajana vähän kaikessa? Sellaisia tosiammattilaisiahan työmarkkinoilla arvostetaan yli kaiken!

Kirjoitus on julkaistu 23.9.2019. Se julkaistaan uudestaan Visman sivuilla eTaikan siirryttyä osaksi Visma Publicia vuonna 2021. 

Pelkkä ydinosaaminen ei riitä

Moderni asiantuntijatyö käsittää laajoja ja monimutkaisia kokonaisuuksia. Siinä ei pelkällä yhteen tiettyyn asiaan fakkiutuneella ydinosaamisella pärjätä, vaan pitää olla kykyä ja halua ymmärtää koko palettia. Valitettavasti kaikkien alojen asiantuntijaa ei oikeasti ole olemassa, eikä sellaiseksi kannata pyrkiäkään. Erikoistuminen on toki silti tavoiteltavaa. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja niihin keskittyminen on kaikille tuttu neuvo, mutta sitä ei kannata noudattaa liian orjallisesti. Huipputiimi muodostuu työntekijöistä, jotka ovat erikoistuneet eri asioihin, mutta tuntevat yleisellä tasolla muidenkin tontit ja voivat tarvittaessa paikata kaveria. Tällaista asiantuntijuutta kuvaa osaamisen T-malli.

T-malli kuvaa osaamisen laajuutta ja syvyyttä visuaalisesti

T-mallissa kuvataan osaamista visuaalisesti sijoittamalla henkilön osaamisen eri aihealueet rinnakkain vaakasuunnassa. Ne alueet, joissa henkilöllä on enemmän asiantuntemusta, näkyvät pystysuorina piikkeinä alaspäin ja muodostavat näin T-kirjaimen. Ihanteellinen työntekijä ei siis ole I-mallin ydinosaaja vaan T-mallin joustava tiimipelaaja, jolla on näkemystä ja kykyä keskustella myös oman ydinosaamisensa ulkopuolelta.

Esimerkki osaamisen T-mallista

Ammattitaidon kehittäminen sitouttaa tekijät

Järjestelmällisessä osaamisen kehittämisessä on hyvä huomioida T-malli ja pyrkiä kehittämään työntekijöistä sellainen asiantuntijatiimi, jossa T-kirjaimien pystyviivat kattavat mahdollisimman laajan alueen. Samalla yksittäiset henkilöt kehittävät tavoitteellisesti sekä erikoisosaamistaan että yleistä ammattitaitoaan. Henkilöstön kouluttaminen ja kannustus omatoimiseen ammattitaidon kehittämiseen sitouttaa osaajia ja tekee heidän työstään mielekkäämpää.

Kannattaakin tehdä yhdessä henkilöstön kanssa tarkka osaamiskartoitus. Tämä kirkastaa kaikille, mitä ovat osaamisen nyky- ja tavoitetilat. Näin he tuntevat itsekin paremmin omat vahvuutensa ja osaavat panostaa kehittymiseen alueilla, joista on suurin hyöty sekä heille itselleen että koko organisaatiolle.

Kuinka oma osaamisesi jakaantuu? Oletko –, I vai T? Entä mikä mahtaa olla asianlaita koko organisaatiossasi? Mitä toimia olet tehnyt ja aiot tehdä, jotta tiimisi on huipputiimi yhä kolmen vuoden kuluttua? Me tarjoamme työkalut henkilöstön kehittämiseen, ota yhteyttä ja kysy lisää!

Tutustu eTaikaan

Suosituimmat