Siirry sisältötekstiin

Alaikäisen velkavastuu

Miten kannattaa toimia alaikäisen sopimuskumppanin kanssa? Lue lakimiehen ajatuksia alaikäisen velkavastuusta.

Alaikäinen sopimuskumppanina – millainen on alaikäisen velkavastuu?

Aikuinen ihminen voi pätevästi solmia luottosopimuksia ja mennä velkavastuuseen. Miten sen sijaan tulisi toimia silloin kun sopimuskumppanina on alle 18-vuotias henkilö eli vajaavaltainen?

Alaikäisen sopimuskumppanin kanssa tulee huomioida, että alaikäinen voi itse tehdä vain sellaisia oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia tai merkitykseltään vähäisiä.  Lisäksi alaikäinen saa vapaasti määrätä omalla työllään ansaitsemistaan rahoista sekä huoltajan hänen käyttöönsä antamista varoista. Mikäli alaikäinen käyttää rahaa näistä holhoustoimilain hyväksymistä tavoista poikkeavalla tavalla, ei tehty toimi sido alaikäistä, ellei hänen huoltajansa anna toimeen suostumustaan. Alaikäisen tekemä oikeustoimi tulee kuitenkin häntä sitovaksi, mikäli hänen huoltajansa hyväksyy toimen taikka alaikäinen itse hyväksyy sen täytettyään 18-vuotta.

Velkavastuuseen alaikäinen ei kuitenkaan voi pääsääntöisesti sitoutua missään tilanteessa.  Alaikäinen ei voi tehdä velkasopimusta, vaikka velka olisikin tarkoitus maksaa hänen omilla työansioillaan. Myöskään holhoustoimilain sallima oikeus tehdä tavanomaisia ja vähämerkityksisiä oikeustoimia ei mahdollista alaikäisen pienintäkään velkaantumista. Pääsääntö siis on, että alaikäisen kanssa on mahdollista tehdä ainoastaan käteiskauppoja. Mikäli elinkeinonharjoittaja tekee alaikäisen kanssa luottokauppaa, kantaa elinkeinonharjoittaja riskin sopimuksen pätemättömyydestä.

Elinkeinonharjoittajan onkin syytä tiedustella alaikäiseltä vaikuttavan henkilön ikää ennen velkasitoumuksen tekemistä. Lisäksi velkojan kannattaa turvata asemaansa pyytämällä velkasitoumukseen alaikäisen huoltajan hyväksyntää ennen kaupan tekemistä.

Holhouslainsäädäntö suojaa alaikäistä mahdollisimman pitkälle velkaantumiselta. Tarkoituksena on, että jokainen voisi aloittaa täysi-ikäisyyden ilman maksuhäiriömerkintöjä. Tämä tarkoitus huomioiden sopimuskäytännössä kannattaa elinkeinonharjoittajan ottaa käytännöksi se, että huoltajan suostumusta vaativissa sopimuksissa maksuvelvolliseksi sovitaan suostumuksen antava huoltaja eikä palvelua käyttävä alaikäinen.

Visman lakiasiantuntijat auttavat yrityksen lakiasioissa.

Suosituimmat