Ajoneuvojen arvonlisäverokäsittely kirjanpidossa

Arvonlisäverokäsittely yrityksen ajoneuvojen osto- ja myyntitilanteissa sekä käyttökulujen osalta vaatii huolellisuutta. Pääsääntöhän arvonlisäverotuksessa on, että kun tavara tai palvelu ostetaan verollista liiketoimintaa varten, saa arvonlisäveron vähentää. Ajoneuvojen arvonlisäverokäsittelyyn liittyy kuitenkin rajoituksia, jotka myös yrittäjän on hyvä tiedostaa.

Henkilöautojen arvonlisäverokäsittely

Henkilöautojen hankinta- ja käyttökuluihin sisältyvää arvonlisäveroa ei yleensä saa vähentää, mutta tähän on muutamia poikkeuksia. Kun henkilöauto hankitaan myytäväksi, vuokrattavaksi, taksi- tai autokoulutoimintaan, saa arvonlisäveron vähentää sekä hankintahinnasta että käyttökuluista. Tällöin myös osittainen yksityiskäyttö on mahdollista eikä se poista vähennysoikeutta. Arvonlisäverovähennyksen saa tehdä siltä osin kuin autoa käytetään vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan.

Vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa vähennysoikeuden

Myös muiden yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan käyttöön hankittujen henkilöautojen hankinta- ja käyttökustannusten arvonlisäveron saa vähentää. Tällöin henkilöautoa saa käyttää ainoastaan yrityksen verollisessa liiketoiminnassa. Vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa vähennysoikeuden kokonaan. Tällöin auton hankintahinnan lisäksi myös auton kuluista esim. auton huolloista ja bensan ostoista tehdyt vähennykset on palautettava. Tämä rajoitus koskee henkilöautojen lisäksi ns. kaksikäyttöautoja. On myös syytä muistaa, että kodin ja työpaikan väliset matkat katsotaan yksityisajoiksi. Yleinen tilanne henkilöautojen osalta on kuitenkin se, että yrityksellä on henkilöauto, jolla ajetaan myös yksityisajoja. Vähäinenkin yksityiskäyttö poistaa koko vähennysoikeuden.

Ajopäiväkirjan avulla erotellaan liiketoimintaan liittyvät ajot yksityisajoista. Mikäli henkilöauto on hankittu yksinomaan vähennyksen oikeuttavaan käyttöön, pitää ajopäiväkirjalla (tai muulla luotettavalla selvityksellä) pystyä todistamaan, ettei yksityisajoja ole ollut. Ajopäiväkirjat säilytetään kirjanpitoaineistossa.  Ajopäiväkirjaan on merkittävä:

  • matkan alkamis- ja päättymisaika
  • matkan alkamis- ja päättymispaikka
  • tarvittaessa ajoreitti
  • matkamittarin lukema ajon alussa ja lopussa
  • matkan pituus
  • ajon tarkoitus
  • auton käyttäjä

Pakettiautojen arvonlisäverokäsittely

Pakettiautojen osalta kuluista saa vähentää arvonlisäveron siltä osin, kun autoa käytetään vähennykseen oikeuttavaan liiketoimintaan eli osittainen yksityiskäyttö on mahdollista. Paketti- tai henkilöautoksi luokittelusta ja niiden arvonlisäveron vähennyskelpoisuuden rajoituksista löytyy lisää tietoa Verohallituksen ohjeesta.

Yritysmuodon vaikutukset

Vähennykseen oikeuttavassa käytössä olevan ajoneuvon osalta on lisäksi huomioitava yritysmuodon vaikutukset. Yritysmuotona toiminimen (liikkeen- tai ammatin harjoittaja), kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön kohdalla on vaikutusta siihen, kuuluuko auto yrityksen nimiin taseeseen vai yrittäjän omiin nimiin yksityisesti. Tällaisessa tilanteessa tulkitaan siten, että mikäli ajoneuvon ajoista yli puolet liittyy elinkeinotoimintaan, kuuluu auto yrityksen nimiin. Kirjanpitoon kirjataan tällöin kaikki ajoneuvoon kohdistuvat kulut ja yksityisajojen osuus oikaistaan ajopäiväkirjan perusteella yksityiskäyttöön, jolloin myös tehdyt arvonlisäverovähennykset palautetaan yksityiskäytön osalta.

Ajoneuvon käyttötarkoitus myyntitilanteessa

Ajoneuvon myyntitilanteessa myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa aina, kun ajoneuvo on ollut vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Mikäli ajoneuvo on ollut vain yksityiskäytössä tai muussa vähennyskelvottomassa käytössä, ei arvonlisäveroa suoriteta. Ajoneuvon käyttötarkoitus siis ratkaisee myynnin verottomuuden tai verollisuuden, ei se onko hankintahintaan sisältynyt arvonlisäveroa.

Verohallinnon ohjeissa on seuraava esimerkki myyntitilanteesta: Siivousliike on myynyt pakettiautoksi rekisteröidyn ajoneuvon, jota käytetään yhtiön harjoittamassa siivoustoiminnassa ja henkilökunnan yksityiskäytössä. Yhtiö ei ole vähentänyt pakettiauton hankintahinnan ja käyttökustannusten arvonlisäveroja yksityiskäytön osalta, koska yksityiskäyttö on vähennyskelvotonta. Pakettiauton myynnistä yhtiö suorittaa arvonlisäveroa siltä osin kuin pakettiauto on ollut liiketoimintaa liittyvässä eli vähennykseen oikeuttavassa käytössä. Yksityiskäytön osuudesta arvonlisäveroa ei myynnin yhteydessä suoriteta.

Hankinnat ja niiden vähennyskelpoisuuden edellytykset kannattaa suunnitella ajoissa. Ota yhteyttä niin kerromme lisää.

SariSikiö

 

Sari Sikiö
Taloushallinnon asiantuntija, Business Advisor –koulutettava
Visma Services Oy, Joensuu

 

 

 

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: