Ajankohtaiset veromuutokset 2015

Ajankohtaista verotuksesta vuodelle 2015

Vuoden vaihtuessa on jälleen aika puhua verotuksesta. Ensi vuodelle suunnitteilla olevat veromuutokset eivät kaikki ole vielä tätä kirjoitettaessa vahvistettuja. Alustavasti näyttää siltä, että vuosi 2015 ei tuo mukanaan kovin suuria veromuutoksia. Jotain kuitenkin on verotuksen rintamalla tapahtumassa.

Edustuskulut puolittain vähennyskelpoisiksi

Yritysverotuksessa edustuskulujen vähennyskelpoisuudessa palataan jälleen vuotta 2014 edeltäneeseen tilanteeseen. Edustuskulut palaavat puolittain vähennyskelpoisiksi; arvonlisäverotuksessa ne säilyvät edelleen täysin vähennyskelvottomina.

Korotettujen poistojen tekomahdollisuus jatkuu – tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys poistuu

Tuotannollisten investointien väliaikainen verohuojennus, eli korotettujen poistojen tekomahdollisuus, jatkuu vuosina 2015-2016. Teknisesti hankalaksi koettu ja luultavasti aika vähälle käytöllekin jäänyt tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys poistuu.

Yksityishenkilöiden pääomaverotukseen muutoksia

Yksityishenkilöiden pääomatuloverotuksessa tapahtuu seuraavat muutokset:

  • Ylemmän verokannan alaraja laskee 40 000 eurosta 30 000 euroon
  • Ylemmän verokannan veroprosentti puolestaan nousee 32 %:sta 33 %:iin

Yksityishenkilöiden tuloverotukseen muutoksia

Valtion tuloveroasteikoissa tapahtuu kiristymistä suurten tulojen kohdalla ja pientä lievennystä pienten ja keskisuurten tulojen kohdalla:

  • Ylimmän tuloluokan alaraja laskee 100 000 eurosta 90 000 euroon
  • Kolmen alimman tuloluokan euromääräisiä rajoja korotetaan n. 1,5 %

Tuloverotuksen puolella tapahtuu muutoksia myös vähennyksissä. Asunnon ja työpaikan välisten matkojen vähennysoikeuden omavastuu kasvaa 600 eurosta 750 euroon ja asuntovelan korkovähennysoikeus supistuu edelleen. Lapsivähennys otetaan käyttöön, sen tarkoituksena on kompensoida lapsilisäleikkauksia.

Perintö- ja lahjaveroasteikko kiristyy

Perintö- ja lahjaverotusta koskien on esitetty julkisuudessa kannanottoja sen puolesta, että perintöverotuksesta voitaisiin luopua kokonaankin. Nyt kuitenkin perintö- ja lahjaveroasteikossa tapahtuu yhden prosenttiyksikön kiristys. Aikanaan väliaikaiseksi säädetty perintö- ja lahjaveroasteikkojen ylin veroluokka (vähintään miljoonan euron perintö tai lahja) säädetään pysyväksi. Suurten perintöjen tai lahjojen marginaalivero voi jatkossa olla enimmillään 20 % I veroluokassa ja 36 % II veroluokassa.

Kuluttajapalveluiden sähköisen kaupan myyntisäännöksiin muutoksia: varmista oikea menettelytapa kirjanpitäjältäsi

Arvonlisäverotuksessa ei tapahdu suuria kaikkia arvonlisäverollisia koskevia muutoksia. Sähköisten palveluiden myyntimaasäännökset muuttuvat kuluttajille myytävien palveluiden osalta. Mikäli yrityksenne myy sähköisiä palveluita Suomen rajojen ulkopuolella oleville kuluttajille, suosittelen lämpimästi, että olette pikaisesti yhteydessä omaan kirjanpitäjäänne oikean menettelyn varmistamiseksi.

Muita ajankohtaisia muutoksia huomioitavaksi

  • Vuoden vaihteessa tulee voimaan romualan käännetty alv-velvollisuus. Tämä koskee laajasti metalliromujen ja –jätteiden myyntiä alv-velvollisten elinkeinonharjoittajien välillä.
  • Tavallisten taksien autoverohuojennus puolittuu näillä näkymin 1.3.2015 alkaen. Alkuperäisessä hallituksen esityksessä koko huojennus olisi poistunut jo vuodenvaihteessa.
  • 1.7.2014 tuli voimaan ns. rakentamispalvelujen tiedonantovelvollisuus. (Lue tiedonantovelvollisuudesta tarkemmin aiemmin julkaistusta blogistamme.) Uusien säännösten laajan kattavuuden ja osittaisen vaikeaselkoisuudenkin vuoksi verottaja on suhtautunut ensimmäisen puolen vuoden ajalta annettujen urakkatietojen ja työntekijätietojen ilmoitusten puutteellisuuksiin sallivammin. Nyt tämä sallivampi suhtautuminen on kuitenkin loppumassa ja jatkossa ilmoitukset on tehtävä tarkkaan säännösten mukaisina, jotta välttyy verottajan rangaistusseuraamuksilta.
  • 1.12.2014 on otettu käyttöön verovelkarekisteri. Verovelkarekisterissä julkaistaan tieto sellaisista yrityksistä, joilla on verovelkaa yli 10 000 euroa tai kausiveroilmoittamisessa merkittäviä puutteita. Verovelalla tarkoitetaan verotililtä perintään siirtyneitä veroja, joille ei ole voimassa verohallinnon kanssa sovittua maksujärjestelyä. Verovelkarekisteri on julkinen (ytj.fi -sivustolla), mutta rekisterissä ei julkisteta verovelan tarkkaa euromäärää.

Reijo Korpela

Konsultti, KHT, Visma Services Oy

 

Olemme apunasi yrityksesi talouden suunnittelussa, seurannassa, raportoinnissa ja ennustamisessa. Tutustu tarkemmin: visma.fi/taloushallinnon-konsultointipalvelut


About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: