Ajankohtaista rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle on tulossa voimaan 1.7.2014. Tämä velvollisuus liittyy harmaan talouden torjuntaohjelmaan. Käytännössä tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennustyömaalla toimivia yrityksiä ja niiden työmaakohtaisia urakka- sekä työntekijätietoja. Esimerkiksi taloyhtiöitä tiedonantovelvollisuus koskee julkisivuremonttien osalta.

Tiedonantovelvollisuuden kuvaus tilaajaketjussa:

Rakentamisen tiedonantovelvollisuuden kuvaus tilaajaketjussa

Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee koko alihankintaketjua

Urakkatiedoista tiedonantovelvollisia ovat rakennusalalla toimivat, rakennuspalveluja tilaavat tahot eli alihankintaketjussa jokainen tilaaja. Rakennuttaja itse on aina tiedonantovelvollinen tilaaja. Tilaajat eli rakentamispalvelun ostajat ilmoittavat kuukausittain kaikki ostamansa työmaakohtaiset rakentamispalvelut ja urakkatiedot.

Työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla

Työntekijätiedoista tiedonantovelvollisia ovat työmaiden päätoteuttajat, useimmiten siis pääurakoitsijat tai viime kädessä rakennuttaja itse, jos nimettyä pääurakoitsijaa ei ole. Aliurakoitsijoina toimivat työnantajat ilmoittavat työmaakohtaiset työntekijätietonsa päätoteuttajalle, joka kokoaa työmaakohtaiset työntekijätiedot verottajaa varten ja ilmoittaa kaikki tiedot kuukausittain.

15 000 euron alaraja

Tiedonantovelvollisuus ei koske aivan vähäisiä töitä. Tiedot tulee antaa vain silloin, jos yksittäisen urakkasopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa. Jos 15 000 euron raja-arvo ylittyy, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

Kotitalouksilta rakennuslupamenettelyn vaativasta rakentamisesta ilmoitus ennen loppukatselmusta

Tiedonantovelvollisuus koskee rajoitetusti myös kotitalouksia silloin, kun kotitaloudessa on rakennuslupamenettelyn vaativaa rakentamista. Esimerkiksi omakotitalorakentajan on ilmoitettava verottajalle työntekijät, joille on maksanut palkkaa sekä urakoitsijat, joiden kanssa on tehnyt sopimuksen. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä kuukausittain vaan omakotitalorakentajalta riittää ilmoitus ennen loppukatselmusta.

Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä viimeistään 5.9.2014

Ilmoitusjakso on kuukausi ja ensimmäinen ilmoitus tehdään heinäkuulta 2014 viimeistään 5.9.2014. Ilmoitusaika on kohdekuukauden alusta kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivään saakka. Verottaja hyväksyy vain sähköisessä muodossa tehtävät ilmoitukset.

Jos tämä tiedonantovelvollisuus koskee yritystäsi, olemme mielellämme avuksi. Hoidamme yhteistyössä kanssasi yrityksesi taloushallinnon osalta urakoiden ja työntekijätietojen seurannan muutostarpeet sekä sähköisen ilmoittamisen.

Asiantunteva taloushallinnon kumppani neuvoo ja on tukenasi ajankohtaisissa asioissa.

Tästä aiheesta lisää tietoa: vero.fi/rakentamisilmoitukset 

AnittaSimonen

Anitta Simonen

Palvelujohtaja, KLT
Visma Services Oy
www.visma.fi

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: