Advisory-palvelulla lisää suorituskykyä

Hyvä talousinformaatio tuottaa kilpailukykyä

Yritysympäristön muutoksesta puhutaan paljon. Usein sanotaan, että ainoastaan muutos on pysyvää. Muutoksessa menestymisessä olennaista on kokonaisuuden näkeminen ja avoin mieli tulevaisuutta kohtaan.

Yritysjohdolle muutoksen hallintaan ja muutosjohtamiseen liittyy läheisesti talousinformaatio ja sen sisältö. Hyvä talousinformaatio on relevanttia, ymmärrettävää, luotettavaa ja ajankohtaista. Hyvä talousinformaatio ja sen tehokas hyödyntäminen päätöksenteossa tuottaa kilpailuetua. Tänä päivänä tilitoimistoissamme työskentelevien taloushallinnon asiantuntijoiden, koulutettujen Business Advisorien, työstä yhä suurempi osa kohdentuu asiakasyritysten informaation analysointiin, tulevaisuuden ennakointiin ja talousjohdon päätöksenteon tukemiseen.

Talousjohtamisen päätehtävä on tukea yrityksen arvon tuottamista ja parantaa sen suorituskykyä. Strateginen suunnittelu, resurssien kohdentaminen ja operatiivisen päätöksenteon ohjaus, kustannusten hallinta sekä toiminnan ohjaus ja suoritusten mittaus ovat talousjohdon työn keskiössä. Tuloksellisesti toimiva yritys on ajan tasalla yrityksensä tulosmittareiden tilanteesta ja kohdentaa resursseja suorituskyvyn parantamiseen. Se on välttämätöntä, sillä muuten muuttuvassa toimintaympäristössä ei pysty tyydyttämään sidosryhmien tarpeita tai säilyttämään kilpailukykyään.

Mitä et mittaa, sitä et voi johtaa

Suorituskyvyn mittaamisen perimmäisenä tarkoituksena on tiedon tuottaminen johdon päätöksenteon tueksi. Mittaamalla saadaan kartoitettua nykytilanne, ja sen perusteella valitaan toiminnan kehittämisalueet sekä kohteet.

Perinteiset tilinpäätöksistä johdetut taloudelliset mittarit ovat jo niin pitkälti vakiintuneita, että niiden laatimiseen on olemassa normeja sekä ohjeita. Pelkkien taloudellisten mittareiden käyttäminen toiminnan ohjaamisessa ei kuitenkaan riitä. Tasapainoinen taloudellisten sekä ei-taloudellisten mittareiden hyödyntäminen mahdollistaa toiminnan nykytilanteen sekä jatkuvuuden toimintaedellytysten seuraamisen.

Mikäli yritykselläsi ei vielä ole strategian jalkautuksen ja tavoitteiden seurannan tueksi tarvittava mittaristo kunnossa, käänny Advisoriemme puoleen. Olemme yritysjohdon apuna liiketoiminnan kannalta relevantin informaation tuottamisessa, tietojen tulkinnassa, tukemassa päätöksentekoa ja analysoimassa päätösten seurauksia. Autamme liiketoiminnan tehostamisessa, Advisory -palvelut tuottavat lisää suorituskykyä. Ota yhteyttä, kerromme lisää!

Palvelujohtaja, Anitta Simonen, Visma Services Oy

 

Anitta Simonen
KLT, Palvelujohtaja, Visma Services Oy

 

About

Visma on Pohjoismaiden johtava yritysohjelmistojen, taloushallinnon palveluiden sekä IT-projekti- ja konsultointipalveluiden tarjoaja. Suomessa Visma-perheeseen kuuluvat yritykset työllistävät yhteensä yli 900 asiantuntijaa ja palvelevat yli 50 000 asiakasta.
Connect with Visma: