Siirry sisältötekstiin

5 askelta parempaan tuottavuuteen

Työn heikko tuottavuus on jättiluokan haaste nykypäivän Suomessa. Tässä parhaat vinkkimme tuottavuuden kasvattamiseen.

parempaan tuottavuuteen

Työn heikko tuottavuus on jättiluokan haaste nykypäivän Suomessa. Lainsäädännön ja työehtosopimusten muuttamisen kautta muutos tuntuu lähes mahdottomalta tehtävältä. Päätimme osallistua yhteisiin tuottavuustalkoisiin keräämällä suurille henkilöstövaltaisille organisaatioille parhaat käytännön vinkkimme tuottavuuden kasvattamiseksi.

1. Töiden ja osaamisten vakiointi

Vakioinnilla tarkoitetaan työvuorojen ja niiden osaamisvaatimusten ja henkilöstön osaamisen yhdenmukaistamista. Perinteisestä hajautetusta työvuorosuunnittelusta johtuen samassa organisaatiossa voi olla lukuisa määrä erilaisia termejä kuvaamassa samankaltaista työtä ja osaamista. Vakioinnin avulla nähdään koko organisaation työkuorma osaamisalueittain ja toisaalta, kuinka henkilöstön osaaminen kokonaisuutena vastaa olemassa olevaa tarvetta.

2. Keskittäminen

Vakioinnin lopputuloksena kuvatut työt ja osaamisvaatimukset sekä henkilöt ja osaamiset voidaan syöttää keskitettyyn tietokantaan. Samaan tietokantaan lisätään työaikalain ja työehtosopimusten mukaiset säännöt, työntekijöiden henkilökohtainen tavoitetyöaika sekä mahdolliset työaikarajoitteet ja -toiveet. Kun koko henkilöstö, osaamiset, suunnitellut työvuorot sekä osaamisvaatimukset ovat keskitetysti yhdessä tietokannassa, mahdollistuvat keskitetty työvoiman hallinta, työvoiman liikkuvuus yli osastorajojen sekä niiden myötä huomattavat säästöt työvuorosuunnitteluun käytetyssä ajassa ja palkkakustannuksissa.

3. Automatisointi

Suuren organisaation työvuorosuunnittelu on äärimmäisen haastavaa. Siksi vuorosuunnitelmien teko on monissa yrityksissä pilkottu yhden henkilön hallittavissa oleviin, usein noin 25 hengen, yksiköihin. Nykyaikaisten optimointialgoritmien avulla suurin osa rutiinityöstä voidaan kuitenkin automatisoida ja keskittää siten, että lopputulos on optimaalinen niin kustannustehokkuuden, palvelutason kuin työergonomian kannalta.

4. Joustot

Työn ja vapaa-ajan tasapainoa peräänkuuluttava Y-sukupolvi on saapunut työelämään. Kun kilpailu parhaista työntekijöistä kiristyy kiristymistään, on toiveiden ja henkilökohtaisten työaikarajoitteiden huomiointi sekä tasoittumisjaksojen ja työaikapankin käyttöönotto lähes välttämätöntä. Selkeät pelisäännöt ja oikeat työvälineet mahdollistavat työajan ja työkuorman oikea-aikaiseen kohdistamisen sekä henkilöstön työ- ja henkilökohtaisen elämän tasapainottamisen, mikä puolestaan tuo tullessaan korkeamman työtyytyväisyyden ja -tehon.

5. Tiedolla johtaminen

Työvoiman tehokas hallinta on jatkuva prosessi, joka lähtee työkuorman ennakoinnista ja päätyy palkanlaskentaan. Jokaisessa organisaatiossa kertyy valtava määrä operatiiviseen toimintaan liittyvää dataa, esimerkiksi toiminnan volyymeistä eri viikonpäivinä tai kuukausina. Tätä dataa voidaan entistä enemmän käyttää lähtötietona tarvittavien resurssien ennakoimisessa, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin. Kun työkuorma ja osaamisvaatimukset sekä henkilöstön osaaminen ja toiveet ovat selvillä reaaliaikaisesti ja vaikkapa kuukauden eteenpäin ennakoituna, paranevat palvelutaso, kustannustehokkuus ja työtyytyväisyys käsi kädessä.

Ota meihin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää siitä, miten nykyaikainen työvoiman hallinta voi parantaa organisaatiosi tuottavuutta.

Suosituimmat