Kaikki blogikirjoitukset

Suosituimmat

  • Poistot kirjanpidossa – tunnetko poistomenettelyt?

    Kirjanpitovelvolliset, joilla on pysyviä vastaavia sisältäen ns. kuluvaa käyttöomaisuutta ovat velvollisia vähentämään niiden hankintamenon vaikutusaikanaan ja laatimaan siitä poistosuunnitelman. Lue asiantuntijan kirjoitus poistomenettelystä.

  • Kehittämismenojen aktivointi taseeseen – edut ja haitat

    Yritykselle voi syntyä menoja, kun se panostaa varoja ja aikaa tuotekehitykseen. Usein näiden panostusten odotetaan tuottavan tuloa vasta tulevaisuudessa ja useamman vuoden ajan, jolloin menot rasittavat yrityksen tulosta ennen kuin saadaan niitä vastaavia tuloja. Yritys voi ratkaista tämän ongelman jaksottamalla menot useammalle vuodelle eli aktivoimalla ne taseeseen ja tekemällä poistoja vuosittain.