Tehokkaammat prosessit sähköistämisellä

Tehokkaammat prosessit sähköistämisellä

Restalaite Oy päätyi sähköistämään yrityksensä prosessit Visman laajalla sähköisten ratkaisuiden tarjonnalla

Ammattikeittiö vaatii menestyäkseen luotettavat, huippulaatuiset laitteet. Restalaite Oy on tuonut maailman parhaita merkkejä suomalaisiin suurkeittiöihin ja ravintoloihin jo yli 30 vuoden ajan. Tänä päivänä Restalaitteella on yli 60 laite-edustusta. Onnistuneiden laiteratkaisujen avulla työnkulku keittiössä sujuvoituu ja tehostuu merkittävästi. Valmistusaika lyhenee, kustannukset alenevat ja laiteinvestoinnit maksavat itsensä nopeasti takaisin. Lisäksi voit luottaa hyvään, tasalaatuiseen lopputulokseen ja asiakkaittesi tyytyväisyyteen.

 

Siirtyminen sähköisyyteen

Restalaite Oy laajensi ja uudisti Visman sähköisten ratkaisuiden kokonaisuuttaan vuonna 2016. Toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon yhteydessä Visman laaja sähköisten ratkaisujen tarjonta toi Restalaite Oy:lle mahdollisuuden sähköistää myös muita yrityksen prosesseja. Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmä vaihtui Econetistä Visma Novaan, jonka oheen otettiin käyttöön myös sähköisten ostolaskujen käsittelyyn Visma Document Center, sähköiseen laskujen hyväksyntään Visma.net Approval, projektien hallintaan Visma LTR sekä sähköiseen laskutukseen Visma.net AutoInvoice.

Visma Softwarella on laaja tarjonta ratkaisuja, joka mahdollistaa toiminnan keskitettämisen yhteen paikkaan, irrallisten ohjelmistojen ja usean toimittajan sijaan. Esimerkiksi Visma.net AutoInvoice toimii täysin saumattomasti Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmän ohessa eikä asiakkaan ole tarvinnut edes miettiä mikä erillinen ratkaisu mahdollistaa heille sähköisen laskutuksen. Restalaite Oy koki käyttöönoton yhteydessä, että heille on tärkeää keskittää järjestelmähankinnat yhdelle toimittajalle. Tällöin ei tarvitse kuluttaa aikaa rajapintojen miettimiseen ja tarvittaessa käytössä on täysin keskitetty sovellustuki, josta löytyy tarvittavaa asiantuntijuutta jokaiseen järjestelmään liittyen. 

Hyvästi manuaaliset prosessit

Visman järjestelmät ovat luoneet vakaan ja toimivan pohjan Restalaite Oy:n prosesseille. Sähköiset järjestelmät eivät tule korvaamaan yrityksen tärkeintä voimavaraa - itse henkilöstöä - mutta ne tehostavat ja yksinkertaistavat turhia manuaalisia prosesseja. Esimerkiksi laskutuksen sähköistäminen on tuonut suuren helpotuksen turhaan paperilaskujen käsittelyyn ja mapittamiseen - ja mikä parasta sähköinen laskutus on myös huomattavasti ympäristöystävällisempää. Restalaite Oy:llä on myös huomattu suuri muutos saapuvissa laskuissa; viimeisen muutaman vuoden aikana yritykselle saapuvien paperisten laskujen määrä on laskenut enää noin 2 prosenttiin. Tästä voi hyvin päätellä, että myös yhteistyökumppanit ovat omaksuneet sähköisen laskutuksen hyödyt ja siirtyneet täysin sähköiseen laskujen lähetykseen. 

Restalaite Oy:llä uskotaan, että prosessien sähköistyminen tulee näkymään mahdollisesti työtavoissakin. Kun toiminnot on siirretty konttorilla olevista mapeista sähköisiin järjestelmiin, jotkut työtehtävät hoituvat tarvittaessa myös etäältä käsin. Ja mahdollisissa ongelmatilanteissa Visman tuki on tavoitettavissa vaikka kotoa käsin. Visman asiantuntijoiden monipuolinen osaaminen sekä tuki mahdollistaa sen, että asiakasyrityksessä voidaan keskittyä ainoastaan omien prosessien pyörittämiseen. Restalaite Oy koki tärkeäksi tekijäksi ohjelmistovaihdon yhteydessä, että omasta talosta ei tarvitse löytyä ohjelmiston tekniseen puoleen erikoistunutta syväosaajaa. Visman asiantuntijat tukivat yritystä käyttöönoton yhteydessä ja vastauksia saa aina, jos yrityksellä herää ohjelmiston käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Kokemustensa perusteella Restalaite Oy voi lämpimästi suositella Visman sähköisiä järjestelmiä myös muille. Yrityksessä on koettu, että ohjelmistot ovat johdonmukaisia ja selkeitä käyttää. Lisäksi ohjelmistojen toimintalogiikka on helposti ymmärrettävissä. Sähköistämällä turhaa manuaalista työtä vaativat prosessit, kuten laskutuksen, vapautuu työntekijöiden työaikaa muihin tärkeämpiin tehtäviin.

 

Restalaite Oy

Asiakas 
Restalaite Oy

Visma-ratkaisu
Visma Nova
Visma.net AutoInvoice

Tarve 
Löytää yhdeltä järjestelmätoimittajalta sähköiset ratkaisut yrityksen eri prosesseihin

Ratkaisu
Visma Nova -toiminnanohjausjärjestelmään saumattomasti liitettävät sähköiset lisäarvoratkaisut tarjosivat mahdollisuuden muun muassa laskutuksen sähköistämiseen ilman erillistä ohjelmistoa

Hyödyt
Yrityksen prosessit ovat tehostuneet sähköistämisen myötä, kun turhat manuaaliset työvaiheet poistuvat ja työntekijöiden aikaa vapautuu muihin tehtäviin.

Tutustu Visma Novaan

Ota käyttöön Visma.net AutoInvoice