Aikajanan ominaisuudet

Tutustu Aikajanan monipuolisiin ominaisuuksiin, joilla helpotat ja sujuvoitat työajan seurantaa ja työvoiman hallintaa. Aikajana tukee muun muassa autonomista työvuorosuunnitteluprosessia, jossa lähtökohtana on työnantajan asettama henkilöstö ja osaamistarve.

Data analytics - green.png

Tarpeitasi vastaava työvuorosuunnittelu

Työvuorosuunnittelun tarpeet ja tavoitteet vaihtelevat suuresti. Työajanoptimointimme mahdollistaa erilaiset vuorokiertoihin tai työvoiman tarpeeseen pohjautuvat osittain tai kokonaan automatisoidut suunnittelumallit, jotka helpottavat suunnittelijan työtä ja varmistavat toimivat ja tehokkaat työvuorosuunnitelmat. Suunnittelua voidaan tehdä keskitetysti tai yksikkökohtaisesti, lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä.

mobiili tyontekijaportaali

Mobiili työntekijäportaali

Työntekijän oman web-liittymän avulla työntekijät pääsevät tarkastelemaan omia tietojaan, kuten suunniteltuja ja toteutuneita työvuoroja eri päätelaitteilla. He voivat myös tehdä kustannuspaikkakohtaisia tuntileimauksia ja halutessaan esittää työaikatoiveita tai poimia vapaana olevia työvuoroja.

Työvuorojen suunnittelu on helpottunut merkittävästi. Aikajana on käytössä myös muilla työnjohtajilla, eli käytännössä koko meidän henkilökuntamme – enimmillään yli 300 henkeä – on sen piirissä. Olen erittäin tyytyväinen.

Juho Heiskanen, Hätälä Oy

Autonominen työvuorosuunnittelu

Eräs eniten työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä on työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa.
Aikajana tukee autonomista työvuorosuunnitteluprosessia, jossa lähtökohtana on työnantajan asettama henkilöstö ja osaamistarve.
Työntekijät voivat yhteisöllisesti jakaa työvuorot ja lopullisen listan tarkistaa ja julkaisee aina esihenkilö.

Osaamisen hyödyntäminen

Aikajanassa osaamisenhallinta on kiinteä osa kokonaisuutta. Työvuoroja suunniteltaessa järjestelmä ottaa huomioon työvuorojen vaatimukset ja henkilöstön osaamisen tasot. Esimerkiksi sairaustapauksissa Aikajana ehdottaa poissa olevan tilalle tehtävään sopivia ja käytettävissä olevia henkilöitä.

Muutoksen hallinta

Suunnitelmiin tulee aina muutoksia. Muutoksien sujuva hallinta on välttämätöntä, niin työn tekemisen kuin raportoinnin kannalta. Oikeiden päätöksien tekeminen muuttuvassa tilanteessa tarvitsee tuekseen ajantasaista tietoa. Aikajana tarjoaa toimivat välineet eri tilanteisiin.

Resurssipankki

Vaihtelevat työvoimatarpeet vaativat joustavia ratkaisuja. Oman tai ulkoisen henkilöresurssipoolin hyödyntäminen henkilöiden käytettävyyden ja osaamisen huomioiden auttaa toimimaan tehokkaasti.

Aikajana-infograafi-0123.png

Integraatiot

Integraatiot mahdollistavat tietojen liikkumisen eri järjestelmien välillä. Tyypillisiä integraatiota ovat: 

  • Toiminnanohjaukseen: esim. SAP
  • Työajanseurantajärjestelmiin: esim. Esmikko, Timecon, Flexim ja Aikajanaan sisältyvä Työntekijän leimausnäkymä
  • Palkanlaskentaan: esim. Mepco, Personec, MBP
  • Henkilöstöhallintoon: Sympa, Mepco HR, SAP HR 

Työntekijäkutsu

Äkillisissä muutostilanteissa voit valita suunnittelunäytöltä vapaana olevan vuoron ja lähettää siitä viestin yhdelle tai useammalle järjestelmän ehdottamalle osaajalle. Näin saat nopeasti ratkaistua avoimen tilanteen.

Työajanseuranta

Aikajana tarjoaa työajan seurantaan ja kohdistukseen mobiiliselain- ja pääteleimauslaiteratkaisun. Lisäksi tarjoamme valmiit rajapinnat useimpiin markkinoilla oleviin kulunvalvontajärjestelmiin. Näin saat työaikatapahtumatiedot verrattaviksi suunniteltuihin työvuoroihin.

Työaikojen hyväksyminen

Halutessasi järjestelmä hyväksyy automaattisesti työvuorosuunnitelmaa vastaavasti toteutuneet vuorot. Esihenkilön tehtäviksi jäävät vain poikkeamien tarkastaminen ja hyväksyminen.

Palkkatulkinta

Hyväksyttyjen työaikaleimauksien tulkinta palkkalajeiksi tapahtuu automaattisesti. Palkkalajitulkinta perustuu yleiseen työaikalakiin, työehtosopimuksiin ja paikallisesti sovittuihin asiakaskohtaisiin sääntöihin. Palkkalajitulkittu aineisto siirtyy sähköisesti palkkajärjestelmään.

Ota yhteyttä

Kutsu meidät esittelykäynnille, niin kartoitamme tilanteesi ja kerromme voimmeko helpottaa työtäsi ratkaisuillamme.

Kysy lisää:

Tuomas-Kemppainen-Visma-Enterprise.png

Tuomas Kemppainen
Key Account Manager
tuomas.kemppainen@visma.com
050 372 3766

 

Tuki:

aikajanatuki@visma.com
+358 40 521 9174