Aikajana yhdistää työvoiman- ja työajanhallinnan joustavaksi kokonaisuudeksi

Aikajanan hyötyjä:

  • Tehokkaammat suunnitelmat pienemmällä työllä
  • Todelliset työajat nopeasti tarkastettuna
  • Tarvitsemasi tieto helposti saatavilla
  • Optimaaliset työvuorot automaattisesti
  • Toimiva yhteydenpito työntekijöihin – myös mobiilisti
  • Tietojärjestelmä osana kehitysprosessia

logistiikka3.jpg

Aikajana lukuina

10+

Toimialaa

25+

Vuotta jatkuvaa kehitystä

50+

Asiakasorganisaatiota

100-18 000

Henkilöä asiakasorganisaatiossa

Työvoiman­hallinta on helppoa ja tehokasta oikeilla työkaluilla

Organisaation eri toimijoiden tavoitteet ja tarpeet yhdistävä työvoimanhallinnan kokonaisuus tehostaa toimintaa ja mahdollistaa sujuvan työskentelyn. Aikajana tukee saumattomasti henkilöstöprosessien kehittämistavoitteita sen eri vaiheissa.

Käyttöönotto vaiheistetaan ja suunnitellaan tukemaan yrityksesi tavoitteita. Voit ottaa WFM-järjestelmään aluksi pienemmän osan, kuten työvuorosuunnittelun tai työaikaseurannan, tai uudistaa kerralla koko prosessin automaattisesta työvuorojen optimoinnista palkka-aineiston tulkintaan saakka.

Kysy lisää asiantuntijalta

Asiakkaitamme

Asiakkaat-aikajana2022.jpg

Aikajana tarjoaa hyötyä niin monelle osa-alueelle. Toiminnan tehostuminen on näkynyt niin myymälässä kuin palkanlaskennassa. Sähköinen tuntiraportointi poisti tuntilappujen kirjoittamisen ja palkanlaskennasta käsin tallennuksen.

Kristiina Kirkinen, Etola Oy

Aikajanan ominaisuuksia:

Aikajana-infograafi-0123.png

Tarpeitasi vastaava työvuorosuunnittelu

Työvuorosuunnittelun tarpeet ja tavoitteet vaihtelevat suuresti. Työajanoptimointimme mahdollistaa erilaiset vuorokiertoihin tai työvoiman tarpeeseen pohjautuvat osittain tai kokonaan automatisoidut suunnittelumallit, jotka helpottavat suunnittelijan työtä ja varmistavat toimivat ja tehokkaat työvuorosuunnitelmat. Suunnittelua voidaan tehdä keskitetysti tai yksikkökohtaisesti, lyhyellä tai pitkällä aikajänteellä.

Mobiili työntekijäportaali

Työntekijän oman web-liittymän avulla työntekijät pääsevät tarkastelemaan omia tietojaan, kuten suunniteltuja ja toteutuneita työvuoroja eri päätelaitteilla. He voivat myös tehdä kustannuspaikkakohtaisia tuntileimauksia ja halutessaan esittää työaikatoiveita tai poimia vapaana olevia työvuoroja.

Autonominen työvuorosuunnittelu

Eräs eniten työhyvinvointiin ja -viihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä on työntekijän mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihinsa.
Aikajana tukee autonomista työvuorosuunnitteluprosessia, jossa lähtökohtana on työnantajan asettama henkilöstö ja osaamistarve.
Työntekijät voivat yhteisöllisesti jakaa työvuorot ja lopullisen listan tarkistaa ja julkaisee aina esihenkilö.

Osaamisen hyödyntäminen

Aikajanassa osaamisenhallinta on kiinteä osa kokonaisuutta. Työvuoroja suunniteltaessa järjestelmä ottaa huomioon työvuorojen vaatimukset ja henkilöstön osaamisen tasot. Esimerkiksi sairaustapauksissa Aikajana ehdottaa poissa olevan tilalle tehtävään sopivia ja käytettävissä olevia henkilöitä.

Muutoksen hallinta

Suunnitelmiin tulee aina muutoksia. Muutoksien sujuva hallinta on välttämätöntä, niin työn tekemisen kuin raportoinnin kannalta. Oikeiden päätöksien tekeminen muuttuvassa tilanteessa tarvitsee tuekseen ajantasaista tietoa. Aikajana tarjoaa toimivat välineet eri tilanteisiin.

Resurssipankki

Vaihtelevat työvoimatarpeet vaativat joustavia ratkaisuja. Oman tai ulkoisen henkilöresurssipoolin hyödyntäminen henkilöiden käytettävyyden ja osaamisen huomioiden auttaa toimimaan tehokkaasti.

Työntekijäkutsu

Äkillisissä muutostilanteissa voit valita suunnittelunäytöltä vapaana olevan vuoron ja lähettää siitä viestin yhdelle tai useammalle järjestelmän ehdottamalle osaajalle. Näin saat nopeasti ratkaistua avoimen tilanteen.

Työajanseuranta

Aikajana tarjoaa työajan seurantaan ja kohdistukseen mobiiliselain- ja pääteleimauslaiteratkaisun. Lisäksi tarjoamme valmiit rajapinnat useimpiin markkinoilla oleviin kulunvalvontajärjestelmiin. Näin saat työaikatapahtumatiedot verrattaviksi suunniteltuihin työvuoroihin.

Työaikojen hyväksyminen

Halutessasi järjestelmä hyväksyy automaattisesti työvuorosuunnitelmaa vastaavasti toteutuneet vuorot. Esimiehen tehtäviksi jäävät vain poikkeamien tarkastaminen ja hyväksyminen.

Palkkatulkinta

Hyväksyttyjen työaikaleimauksien tulkinta palkkalajeiksi tapahtuu automaattisesti. Palkkalajitulkinta perustuu yleiseen työaikalakiin, työehtosopimuksiin ja paikallisesti sovittuihin asiakaskohtaisiin sääntöihin. Palkkalajitulkittu aineisto siirtyy sähköisesti palkkajärjestelmään.

Integraatiot

Integraatiot mahdollistavat tietojen liikkumisen eri järjestelmien välillä. Tyypillisiä integraatiota ovat toiminnanohjaukseen (esim. SAP), palkanlaskentaan (esim. Mepco, Personec, MBP), henkilöstöhallintoon (Sympa, Mepco HR, SAP HR)  ja työajanseurantajärjestelmiin (esim. Esmikko, Flexim, Timecon sekä Aikajanaan sisältyvä Työntekijän leimausnäkymä) tehdyt liittymät.

Ota yhteyttä

Kutsu meidät esittelykäynnille, niin kartoitamme tilanteesi ja kerromme voimmeko helpottaa työtäsi ratkaisuillamme.

Kysy lisää:

Tuomas-Kemppainen-Visma-Enterprise.png

Tuomas Kemppainen
Key Account Manager
tuomas.kemppainen@visma.com
050 372 3766

 

Tuki:

aikajanatuki@visma.com
+358 40 521 9174