Visma Nova
Kattavaa toiminnanohjausta pk-yrityksille

Jokainen työntekijä osana sähköisiä prosesseja

Visma Novassa kaikki työntekijät voivat työskennellä sulavasti yhteisessä ympäristössä, jolloin tieto kulkee saumattomasti osastolta toiselle. Yhteistyö tehostuu kun tietoja ei tarvitse siirtää paperilapuilla ja jokainen työntekijä voi keskittyä siihen, minkä parhaiten osaa.

Johtotason henkilönä voit

 • tarkastaa ja hyväksyä laskut selaimella tai mobiilisovelluksella.
 • seurata ja valvoa helposti yrityksen kassavirtaa.
 • ennustaa tuottoja, kuluja ja voittoja tarkalla tasolla.
 • tunnistaa tuottoisat mahdollisuudet ja poistaa rahaa tai resursseja syövät kohteet.
 • saada luotettavaa ajantasaista taloudellista tietoa raporttien avulla.

Taloushallinnon henkilönä voit

 • vastaanottaa ostolaskut sähköisesti ja hyväksyttää ne kierrätysohjelmalla.
 • muodostaa myyntilaskut valmiista rivitiedoista ja lähettää ne sähköisesti.
 • seurata ja valvoa reaaliaikaisesti maksuja ja saatavia.
 • automatisoida kirjanpidon rutiineja, kuten tiliöintejä.
 • seurata talouden tunnuslukuja ja tarjota raportit johdolle.

Työnjohtajana voit

Lue lisää

Myynnin henkilönä voit

 • käyttää hyväksi ajantasaista myyntitietoa asiakastyössä
 • seurata tarjous- ja tilauskantaa sekä budjetoituja tavoiteita
 • hallita ja tarkastella myyntiprosessia alueittain, tuotteittain ja asiakkaittain

Ostoista vastaavana henkilönä voit

 • tarkastella ostotarpeita, tiedät mitä ja koska on ostettava.
 • muodostaa ostotilaukset helposti ostotilausehdotusten avulla tai manuaalisesti.
 • seurata aukottomasti prosesseja ostotilauksista tuotantoon ja varastoon.

Palkanlaskijana tai HR-henkilönä voit

 • tehdä palkanlaskennan helposti ja yksinkertaisesti lakien ja säännösten mukaisesti
 • maksattaa palkat työntekijöille pankkiohjelmistojen avulla
 • muodostaa viranomaisraportit ohjelmasta sähköisesti
 • ylläpitää työntekijöiden työ- ja koulutushistoriaa

Projektipäällikkönä voit

 • perustaa, vaiheistaa ja aikatauluttaa projektit.
 • seurata kuluja ja tuottoja läpi koko prosessin, myös projektivaiheittain.
 • vähentää virheitä projekteissa, alentaa kuluja ja kasvattaa tuottoja.

Tuotantopäällikkönä voit

 • seurata tilattuja tuotteita ja töitä tilauskannassa.
 • aikatauluttaa tuotteet ja työt tuotantoon toteutettavaksi. 
 • nähdä tuotannon resurssien ja resurssiryhmien kuormitustilanne graafisesti sekä tuotannossa olevien töiden suhteen että tarjouskannan tiedoilla.

Työntekijänä voit

 • nähdä tulevat työsi selaimessa ilman paperisia työmääräimiä.
 • kirjata myös työtunnit, matka- ja kululaskut ja käytetyt tarvikkeet.
 • tehdä kaikki kirjaukset jo asiakkaalla työrupeaman päätteeksi.
 • liittää tarvittavat dokumentit samaan sähköiseen kirjaukseen.