Visma L7
Toimialakohtainen ERP-ratkaisu

Ratkaisu jokaiselle työntekijälle

Visma L7 on suunniteltu yhdessä eri toimialojen asiantuntijoiden kanssa ottaen huomioon kaikki yrityksen eri toiminnot ja työntekijät.

Johtotason henkilönä voit

 • seurata ja valvoa helposti yrityksen kassavirtaa.
 • ennustaa tarkasti myyntituottoja, laskea kuluja ja voittoja.
 • tunnistaa tuottoisat mahdollisuudet ja resursseja syövät kohteet.
 • porautua ajantasaiseen tietoon Visma L7:n valmiiden raporttien avulla.
 • tehdä itse omia raportteja ja analysoida tietoa.

Työnjohtajana voit

 • seurata kustannuksia ja tuottoja läpi koko projektin.
 • saada näkymän projektien tuotoista, suoritteista ja mahdollisista ongelmakohdista.
 • hallinnoida projektin kulkua, aikataulua ja resursseja.
 • jäljittää projekteissa käytetyt resurssit ja tehdä niihin muutoksia.
 • motivoida työntekijöitä mahdollistamalla paremman työnhallinnan sekä antamalla heidän käyttöön modernit työvälineet.

Hankinnoista vastaavana henkilönä voit

 • vertailla toimittajien hinnoittelua ja alennuksia.
 • seurata aukottomasti prosesseja ostotilauksista tuotantoon ja varastoon asti.
 • seurata varastoja tarkalla tasolla ja havaita etukäteen täydennystä vaativat tuotteet.

Tuotannosta ja varastosta vastaavana voit

 • valmistaa tuotteita tilaus- ja varasto-ohjautuvasti.
 • luoda ennusteita, ajoittaa tuotantoketjuja ja valvoa toteumaa.
 • pakata tilaukset ja hoitaa toimituskirjaukset.
 • seurata suunniteltuja ja toteutuneita kustannuksia.

Myyjänä voit

 • keskittyä myyntityöhön automatisoimalla rutiinit.
 • hyödyntää tarkkoja myyntilukuja suunnitelmiesi pohjana.
 • seurata tuotannon ja varaston tilannetta toimitusta sopiessasi.
 • kehittää asiakaslähtöisyyttä historiatietojen avulla.
 • kasvattaa myyntituottoja hyvien suunnittelu- ja aikataulutusmahdollisuuksien ansiosta.

Taloushallinnon vastaavana voit

 • seurata ja valvoa reaaliaikaisesti yrityksen maksuja ja saatavia.
 • automatisoida kirjanpidon rutiineja, kuten mm. tiliöintejä.
 • seurata talouden tunnuslukuja.
 • ajaa helposti vakio- ja räätälöityjä raportteja.